Вакансії

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


03151, Київ-151,  вул. Донецька, 30 Тел.: (044) 243–37–54   Факс: 243–37–55 

Веб-сайт: http://vetlabresearch.gov.ua

E-mail: dndildvse@vetlabresearch.gov.ua

 

ОГОЛОШЕННЯ

(опубліковано 31.08.2020)

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи оголошує конкурс на 2 вакантні посади СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЕПІЗООТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) за спеціальністю 16.00.03, вчене звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника), доцента або професора за спеціальністю 211 – ветеринарна медицина; досвід роботи – не менше п’яти років на наукових або науково-педагогічних посадах; публікації – за останні п’ять років не менше п’яти наукових публікацій, у т.ч. не менше однієї публікації у наукових виданнях, включених до баз даних Web of Science або Scopus.

ДОКУМЕНТИ ДО ПОДАЧІ:

  1. 1)    письмова заява на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  2. 2)    копія документа, що посвідчує особу;
  3. 3)    заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;
  4. 4)    автобіографія;
  5. 5)    копія трудової книжки;
  6. 6)    копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), посвідчення про приписку (для призовників);
  7. 7)    перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або зарубіжних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8. 8)    письмова згоду на обробку персональних даних.

 Документи приймаються до 30 вересня 2020 року за адресою:

03151, м. Київ, вул. Донецька, 30,

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Контактні особи: начальник відділу кадрів Мороз Лариса Володимирівна, т. (044)245-80-83;

вчений секретар Київська Ганна Валеріївна, т. (044)242-01-47.


01.10.2020 р. - наказом ДНДІЛДВСЕ від 01.10.2020 р. №100-ОД "Про затвердження переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників" д-ра вет. наук, проф. Уховського Віталія Вікторовича затверджено в якості учасника конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника науково-дослідного епізоотологічного відділу ДНДІЛДВСЕ.

12.10.2020 р. - на засіданні Вченої ради ДНДІЛДВСЕ (протокол №4) розглянуто та затверджено результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника науково-дослідного епізоотологічного відділу ДНДІЛДВСЕ, що відбувся 05.10.2020 р., на якому таємним голосуванням визначено переможцем Уховського Віталія Вікторовича. Результати конкурсу затверджені наказом по ДНДІЛДВСЕ від 12.10.2020 р. за №105-ОД.