Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Науково-дослідний відділ організації і координації науково-дослідних робіт

Завідувач відділу:
Anna-Kievskaya.jpg
Київська Ганна Валеріївна - к.вет.н., учений секретар. Тел. 242-01-47. E-mail:vcheny_secretar@mail.ru


Діяльність НДВ ОКНДР сприяє створенню інформаційного середовища установи як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів інституту (ДНДІ ЛДВСЕ), підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців установи.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 • НДВ ОКНДР координує науково-дослідну діяльність в інституті; формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання, насамперед, в процесі науково-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт та навчального процесу установи.
 • НДВ ОКНДР здійснює науково-дослідну роботу з проблем ветеринарної медицини.
 • НДВ ОКНДР здійснює організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, опануванням нових науково-інформаційних технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності фахівців установи.
 • Відділ проводить роботу з наукових досліджень комплексно з іншими підрозділами інституту згідно з планом роботи інституту. Обсяг робіт визначається у відповідності до штатного розпису відділу.
 • НДВ бере участь у формуванні основних напрямків наукової роботи інституту та пошуку форм і методів її реалізації.
 • НДВ ОКНДР здійснює роботу по формуванню науково-інформаційних ресурсів в інституті. Створює довідково-інформаційний фонд інституту, його довідковий апарат та організовує первинний облік науково-дослідної діяльності у відповідності до вимог Державного комітету статистики України.
 • Організовує науково-інформаційне супроводження науково-дослідних робіт на етапах планування, виконання та закінчення. Сприяє підвищенню ефективності використання науково-інформаційних ресурсів та результатів наукової діяльності інституту в практичній робрті державних установ ветеринарної медицини України.
 • Проводить науково-дослідну роботу з проблем ветеринарної медицини.
 • Сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню нововведень.
 • Щорічно аналізує науково-дослідну діяльність в інституті і подає таку інформацію до Державного комітету ветеринарної медицини України.
 • Готує і подає звітно-інформаційні матеріали (реєстраційні га інформаційні карти) з НДР до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації.
 • Бере участь в організації та проведенні наукових форумів, тематичних виставок, заходів по підвищенню кваліфікації спеціалістів установи, робочих нарад з питань наукової роботи.
 • Бере участь в реалізації інноваційних процесів в установі, підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з окремих проблем ветеринарної медицини.
 • Удосконалює та створює нові науково-інформаційні технології, зокрема з використанням комп'ютерної техніки, з метою підвищення ефективності використання науково-інформаційних ресурсів установи.