Напрями наукової роботи інституту

  • Проведення наукових досліджень та розробка нормативних документів з питань профілактики, діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, апробації методик, оцінки якості та безпечності продуктів тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних, інших засобів захисту тварин;
  • Лабораторна діагностика хвороб тварин та оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, а також періодичного контролю за показниками якості та безпечності при внутрішньодержавному виробництві та обігу, імпорті та експорті;
  • Апробація та валідація нового лабораторного обладнання, засобів і методів досліджень в галузі ветеринарної медицини;
  • Надання науково-практичних консультацій установам ветеринарної медицини України з питань лабораторної діагностики хвороб тварин та ветеринарно-санітарної експертизи;
  • Організаційне, методичне та метрологічне забезпечення ветеринарної лабораторної справи в Україні;
  • Арбітражні дослідження у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Результати арбітражних досліджень є остаточними;
  • Організація та контроль виконання щорічного «Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у живих тваринах, необроблених харчових продуктах тваринного походження і кормах», відповідно до Закону України «Про загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009 – 2014 роки»;
  • Розробка та впровадження в роботу лабораторій ветеринарної медицини методик визначення залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у живих тваринах та необроблених харчових продуктах;
  • Організація та виконання щорічного «Плану державного моніторингу інфекційних хвороб тварин на території України».
  • Організація та виконання щорічного «Плану державного моніторингу кормів, кормових добавок, преміксів за безпечністю та якістю».