Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Методична рада

Порядок роботи Методичної ради

Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

  1. 1. Співробітники інституту подають секретарю Методичної ради розроблені ними наукові продукти (методики наукових досліджень, методичні рекомендації та вказівки, методичні посібники, монографії, довідники та підручники) у паперовому вигляді.
  2. 2. Для розгляду наукового продукту збирається засідання Методичної ради у складі, затвердженому наказом директора інституту.
  3. 3. На засіданні ради призначаються внутрішні рецензенти для кожного наукового продукту.
  4. 4. Секретар Методичної ради передає рецензентам паперові варіанти матеріалів, що рецензуються, для рецензування.
  5. 5. Рецензія набирається на офіційному бланку інституту, підписується рецензентом, реєструється у вихідній документації та скріплюється печаткою інституту.
  6. 6. Рецензія прикладається до паперового варіанту наукового продукту та представляється одним з членів Методичної ради при розгляді на засіданні Вченої ради інституту.