Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Методична рада

Порядок роботи Методичної ради

Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

  1. 1. Співробітники інституту подають секретарю Методичної ради розроблені ними наукові продукти (методики наукових досліджень, методичні рекомендації та вказівки, методичні посібники, монографії, довідники та підручники) у паперовому вигляді.
  2. 2. Для розгляду наукового продукту збирається засідання Методичної ради у складі, затвердженому наказом директора інституту.
  3. 3. На засіданні ради призначаються внутрішні рецензенти для кожного наукового продукту.
  4. 4. Секретар Методичної ради передає рецензентам паперові варіанти матеріалів, що рецензуються, для рецензування.
  5. 5. Рецензія набирається на офіційному бланку інституту, підписується рецензентом, реєструється у вихідній документації та скріплюється печаткою інституту.
  6. 6. Рецензія прикладається до паперового варіанту наукового продукту та представляється одним з членів Методичної ради при розгляді на засіданні Вченої ради інституту.

Склад Методичної ради ДНДІЛДВСЕ

Меженський Андрій Олександрович, канд. вет. наук, ст.наук.сп., заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення – завідувач науково-дослідного радіологічного відділу – Голова ради;

Київська Ганна Валеріївна, канд. вет. наук, учений секретар – завідувач науково-дослідного відділу організації і координації науково-дослідних робіт – секретар комісії;

Гайдей Ольга Сергіївна – канд. вет. наук, ст. наук. сп., завідувач науково-дослідного відділу з визначення ГМО – старший науковий співробітник;

Неволько Олег Михайлович, канд. вет. наук, ст. наук. сп. заступник директора з наукового забезпечення лабораторної діагностики заразних хвороб тварин – завідувач науково-дослідного вірусологічного відділу – старший науковий співробітник;

Гаркавенко Тетяна Олександрівна, канд. вет. наук, ст.наук.сп., завідувач науково-дослідного бактеріологічного відділу;

Литвиненко Олег Петрович, канд. вет. наук, ст. наук. сп., завідувач науково-дослідного паразитологічного відділу – старший науковий співробітник;

Ложкіна Олена Валеріївна, канд. вет. наук, завідувач науково-дослідного патоморфологічного відділу – старший науковий співробітник;

Прискока Віктор Андрійович
, д-р вет. наук, ст.наук.сп., завідувач сектору прогнозування, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу епізоотологічного моніторингу.

Унікальні відвідувачі