Комісія з біоетичної експертизи

12aec9696a62a1632d20569d1b6475b1.jpgЗаявка в комісію з біоетики12aec9696a62a1632d20569d1b6475b1.jpgНаказ про створення Комісії
12aec9696a62a1632d20569d1b6475b1.jpgПоложення про використання тварин12aec9696a62a1632d20569d1b6475b1.jpgПоложення про комісію з біоетики

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з біоетичної експертизи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

 1. Загальні положення

1.1.    Дане положення регулює діяльність комісії з біоетичної експертизи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – Комісія).

1.2.    Комісія у своїй діяльності керується Положенням про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – Інститут), законодавством України,  Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей , від 18 березня 1986 року, та Положенням про використання хребетних тварин для науково-дослідних цілей у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

1.3.    Рішення та рекомендації Комісії розповсюджуються на усі науково-дослідні структурні підрозділи Інституту.

1.4.    Адміністрація Інституту сприяє виконанню Комісією її функцій та захищає її членів від тиску.

2. Склад Комісії

2.1. Склад Комісії призначається наказом директора Інституту з числа наукових співробітників Інституту.

2.2. До складу Комісії входять:

-  голова – фахівець, який не залучений до досліджень, які будуть розглядатися комісією;

-  фахівець бактеріологічного науково-дослідного відділу;

-  фахівець хіміко-токсикологічного науково-дослідного відділу;

-  фахівець вірусологічного науково-дослідного відділу;

-  фахівець сектору по обслуговуванню лабораторних тварин вірусологічного науково-дослідного відділу;

-  співробітник, який здійснює попередню експертизу заявок, поданих на розгляд Комісії (секретар Комісії).

3. Основні завдання і функції

3.1. Жоден проект з використанням тварин не може початись без попереднього схвалення Комісії.

3.2. Члени комісії мають право перевіряти місця проведення досліджень, які зазначені у поданих заявках, та надавати рекомендації призупинити або припинити роботу у випадку суттєвих порушень.

3.3. Рішення та рекомендації Комісії враховуються вченою радою Інституту при розгляді та затвердженні тем ініціативних науково-дослідних робіт (далі – НДР), НДР, що виконуються за договорами зі сторонніми, в т.ч. міжнародними організаціями, дисертаційних робіт та індивідуальних планів роботи здобувачів, аспірантів і докторантів.

3.4. Комісія зобов'язана здійснювати експертизу заявок на використання хребетних тварин в науково-дослідній діяльності. За результатами розгляду заявок має бути прийняте позитивне або негативне рішення, та можуть бути висунуті вимоги внесення в заявки змін та доповнень.

3.5. Комісія консультує співробітників Інституту з питань використання тварин та поводження з ними.

3.6. Комісія за необхідності рекомендує зміни в політиці та процедурах використання хребетних тварин у науково-дослідній діяльності в Інституті.

3.7. Комісія збирає статистичну інформацію про використання тварин у процедурах, і ця інформація, коли це є законним, надається громадськості.

 4. Порядок роботи та розгляду заявок

4.1. Засідання Комісії проводяться у випадку необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.2. Для розгляду Комісії подається два роздрукованих примірники заповненої та підписаної головним дослідником заявки.

4.3. Після попередньої експертизи поданих заявок, Комісія розглядає їх на своєму засіданні в присутності осіб, які їх формували.

4.4. Рішення кожного з членів Комісії викладаються на поданих для розгляду заявках.

4.5. Позитивним вважається рішення за умови підписання поданих заявок всіма членами Комісії.

4.6. За результатами засідань Комісії оформлюються протоколи, які зберігаються у секретаря Комісії.


 Склад комісії з біоетичної експертизи:

голова комісії – заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення – завідувач науково-дослідного радіологічного відділу А.О. Меженський;

секретар комісії – вчений секретар – завідувач НДВ організації і координації науково-дослідних робіт Г.В. Київська;

члени комісії:

Гаркавенко Т.О. – завідувач відділу – лікар ветеринарної медицини – бактеріолог науково-дослідного бактеріологічного відділу, старший науковий співробітник;

Камінська О.В. – завідувач лабораторії, молодший науковий співробітник – лікар ветеринарної медицини – токсиколог лабораторії ELISA-test та визначення мікотоксинів науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу;

Кардаш О.В. – головний фахівець – лікар ветеринарної медицини – вірусолог лабораторії з визначення сказу науково-дослідного вірусологічного відділу;

Семенюк О.В. – завідувач сектору – лікар ветеринарної медицини сектору по обслуговуванню лабораторних тварин науково-дослідного вірусологічного відділу.