Програма перевірки кваліфікації "ВЕТ ТЕСТ"


Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи є акредитованим провайдером перевірки професійного рівня відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17043. Організовує та проводить міжлабораторні порівняльні випробування на виконання вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17043 згідно затвердженого календарного плану програми перевірки кваліфікації (далі – ППК) «ВЕТ-ТЕСТ» на рік.

 

Програма ППК «ВЕТ-ТЕСТ» є суттєвим елементом гарантії якості лабораторних досліджень, які розглядаються НААУ як важливий інструмент для демонстрації компетентності та підтримання якості технічної діяльності лабораторії.

У разі Вашої зацікавленості, просимо заповнити заявку щодо участі установи в раундах програми ППК «ВЕТ-ТЕСТ» та надіслати відсканований варіант з підписом керівника установи на електронну адресу: qm.dndildvse@gmail.com, обов'язково вказуючи код ЄДРПОУ.

ВЦ ДНДІЛДВСЕ дотримується процедури порівняння результатів, одержаних від учасників з використанням різних методів випробування або використання певного вказаного методу.

Інформація щодо використання методів учасниками ППК «ВЕТ-ТЕСТ»  вказується в «Календарному плані програми перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ».

 

Результати та вся інформація, що стосується участі у ППК «ВЕТ-ТЕСТ» конкретної лабораторії є конфіденційними, якщо відкритість раунду не заявлена провайдером окремо.

Ідентифікація учасників (присвоєння кодів) здійснюється відповідальними фахівцями, що не задіяні у виготовленні зразків, обрахунку результатів та видачі звітів.

Термін проведення раунду вказується в Інструкції для учасника, яка надається разом із зразком. Звіт про участь у раунді формується впродовж одного-двох місяців після його завершення та надсилається учаснику в електронному вигляді разом із Сертифікатом про участь. 


Учасники ППК «ВЕТ-ТЕСТ» мають можливість опротестовувати оцінку характеристик функціонування. Після отримання звіту в двотижневий термін учасник повинен звернутися з листом на електронну адресу: qm.dndildvse@gmail.comпісля проведеного аналізування, приймається рішення, яке повідомляється замовнику.
План ППК ВЕТ-ТЕСТ 2022 від 14.12.21