Корисна інформація для споживачів

17.05.2018 НЕБЕЗПЕКА БЛУТАНГУ!
Сьогодні ми всі є свідками того, наскільки безпорадним виявилось людство у боротьбі з вірусними захворюваннями. Збільшення ендемічних (стаціонарно неблагополучних тривалий термін часу) зон, стрімке розповсюдження вірусних захворювань на нові території загрожує цілим видам та популяціям. Слідкуючи за розповсюдженням таких особливо небезпечних хвороб як ящур, нодулярний дерматит, високопатогенний грип птахів, сказ та ін., ми безпідставно забули про таку хворобу як блутанг.

25.09.2017 Калібрування ЗВТ як невід'ємна частина досягнення високої точності вимірювань при дослідженнях у випробувальних лабораторіях
Головним підсумком роботи випробувальної лабораторії є експертний висновок, в якому подається  результат вимірювання показника, отриманий під час дослідження. Результат вимірювання – це кінцевий результат будь-якого процесу вимірювання -  встановлення значення (значень) вимірюваної величини, який і є відповіддю на запит замовника. Результат вимірювання, як правило, подають у вигляді одного виміряного значення величини і невизначеності вимірювання, яка означає, що будь-яке значення у межах інтервалу, визначеного невизначеністю вимірювання, є можливим значенням вимірюваної величини. Ці дані містять достатню для користувача інформацію щодо достовірності результату вимірювання, яку треба брати до уваги, наприклад, коли зіставляють виміряне значення з установленою границею. Невизначеність вимірювання і пов'язаний з нею рівень значущості є частиною результату вимірювання.

18.09.2017 Проблема фальсифікації м’ясних продуктів в Україні
Фальсифікація продуктів харчування – одна з найбільш популярних тем на сьогодні. Оскільки, виробники для здешевлення своєї продукції намагаються замінити один вид м’ясної сировини іншим, більш дешевим (замість свинини додають курятину, ММО, шкіру тощо) або іншим компонентом, наприклад, додають сою, кукурудзу тощо.


Новини 1 — 3 з 38
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі