Положення про інститут


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
13.03.2017  № 120


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2017 р. 
за № 466/30334


ПОЛОЖЕННЯ 
про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

І. Загальні положення

1. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі - Інститут) відповідно до Законів України "Про ветеринарну медицину""Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" є державною науково-дослідною установою ветеринарної медицини, уповноваженою органом управління, та підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

2. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, дорученнями Головного державного інспектора ветеринарної медицини України та його заступників, а також цим Положенням.

3. Інститут має бути акредитований національним органом України з акредитації та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC - міжнародної організації зі співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено.

4. Інститут як неприбуткова установа створений для лабораторної діагностики хвороб тварин, здійснення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, інших досліджень (випробувань) відповідно до галузі акредитації, а також проведення їх оцінки.

{Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

5. Інститут відповідно до завдань здійснює:

1) проведення наукових досліджень та участь у розробленні нормативних документів з питань профілактики, діагностики та ідентифікації хвороб тварин, апробації методик, здійснення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань);

{Підпункт 1 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

2) організаційне, методичне та метрологічне забезпечення лабораторної справи в Україні;

3) арбітражні дослідження у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторної діагностики та проведення лабораторних досліджень (випробувань). Результати арбітражних досліджень є остаточними;

4) апробацію засобів вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем, інших біопрепаратів тощо для здійснення діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, здійснення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) та надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання;

{Підпункт 4 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

5) діагностику та/або ідентифікацію хвороб тварин, лабораторні дослідження (випробування) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інші дослідження (випробування);

{Підпункт 5 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

6) складання науково обґрунтованих планів державного моніторингу хвороб тварин з урахуванням кількості операторів ринку та підконтрольних Держпродспоживслужбі об’єктів, епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва, національних вимог та міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій, подання їх до Держпродспоживслужби для затвердження;

7) складання науково обґрунтованого плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження та інших планів лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного лабораторного контролю з урахуванням кількості операторів ринку та підконтрольних Держпродспоживслужбі об’єктів, факторів середовища життєдіяльності, епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва, національних вимог та міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій та подання їх до Держпродспоживслужби для затвердження;

8) проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань та технічної компетентності у визначених сферах діяльності у районних, міських, міжрайонних державних лабораторіях Держпродспоживслужби, державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та/або інших лабораторіях у разі звернення фізичних та юридичних осіб відповідно до чинного законодавства;

9) участь у міжлабораторних міжнародних та національних раундах професійного тестування; організацію міжнародних випробувань для державних лабораторій Держпродспоживслужби та інших лабораторій будь-якої форми власності (у разі їх звернення);

{Підпункт 9 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

10) проведення аналізу та оцінки ризиків щодо виникнення та поширення заразних хвороб тварин, безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу тощо, у тому числі при ввезенні на територію України;

{Підпункт 10 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

11) діяльність з придбання, ввезення, вивезення, перевезення, використання, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

{Підпункт 11 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

12) підвищення кваліфікації та стажування фахівців ветеринарної медицини, викладачів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та працівників науково-дослідних інститутів;

13) організацію та науковий супровід лабораторних робіт з безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу під час їх виробництва та/або обігу, у тому числі при ввезенні на територію України, вивезенні з території Україні та транзиті;

{Підпункт 13 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

14) участь у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

15) наукове обґрунтування максимально допустимих рівнів показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів й кормів та подання пропозицій до Держпродспоживслужби;

16) надання експертних висновків, звітів, протоколів досліджень (випробувань) з рекомендаціями відповідно до законодавства;

17) калібрування та повірка засобів вимірювальної техніки, обладнання Інституту та інших установ і організацій;

18) проведення оцінювання (аудит) технічної компетентності суб’єктів господарювання (лабораторій) та їх підрозділів у разі їх звернення;

19) діяльність, пов’язану із впровадженням програмного забезпечення та технологій автоматизованої обробки даних Держпродспоживслужби;

20) організацію та проведення раундів міжлабораторних порівняльних випробувань з перевірки кваліфікації відповідно до чинного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 "Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації";

21) надання консультацій фізичним та юридичним особам з питань діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу та організації лабораторної роботи;

{Підпункт 21 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

22) методичне забезпечення державних лабораторій, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби.

ІІ. Мета, права Інституту

1. Основною метою діяльності Інституту є:

1) проведення науково обґрунтованої лабораторної діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, лабораторних досліджень (випробувань) безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, забезпечення методичною підтримкою державних та інших уповноважених лабораторій;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

2) впровадження у практику досягнень галузі ветеринарної медицини та інноваційних технологій, а також утворення референс-центрів за відповідними напрямами досліджень (випробувань) за рішеннями Держпродспоживслужби;

3) організація та проведення науково-дослідних робіт, які забезпечують випереджальний розвиток прикладних досліджень, розв’язання проблем науково-технічного та суспільно-політичного розвитку країни в галузі забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

2. Відповідно до завдань Інститут має право:

1) приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Інституту, відповідно до законодавства;

2) визначати зміст (навчальні плани, програми тощо) і організаційні форми виробничого та навчального процесу з підвищення кваліфікації;

3) затверджувати плани інститутських видань навчальної, наукової, науково-методичної літератури, забезпечувати видання наукових і науково-методичних журналів, інформаційно-аналітичних збірників тощо;

4) розробляти структуру, штатні розписи і кошториси Інституту, які затверджуються Держпродспоживслужбою;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

5) укладати колективний договір із профспілковою організацією Інституту;

6) передавати майно (обладнання, прилади, установки, витратні матеріали) за рішенням Держпродспоживслужби;

7) відчужувати матеріальні активи, що належать до основних фондів (за погодженням Держпродспоживслужби як органу управління майном), розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, у межах повноважень та у способи, що передбачені законодавством України;

8) укладати на договірній основі договори, контракти з організаціями та установами, виконувати різні види робіт та послуг, обмін фахівцями; здійснювати наукову, виробничу діяльність, організацію конференцій, а також замовляти роботи з відповідними організаціями;

9) закуповувати, орендувати, замовляти, користуватися за рахунок виділених коштів або власних фондів обладнання, майно, а також майнові права, у тому числі виключні права на об’єкти права інтелектуальної власності;

10) перевіряти правильність проведення лабораторних досліджень (випробувань) для забезпечення своєчасної профілактики, діагностики і ліквідації заразних та незаразних хвороб тварин;

11) здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Інституту відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";

12) пропонувати Держпродспоживслужбі у разі неможливості проведення дослідження в Інституті провести такі дослідження в референс-лабораторіях інших країн;

{Підпункт 13 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

13) організовувати єдину систему збору, зберігання та аналізу інформації, що характеризує діяльність Держпродспоживслужби, органів та установ, що входять до сфери її управління, за рахунок побудови єдиної інформаційно-аналітичної та довідкової системи, що охоплює всю територію України, та впровадження передових інформаційних технологій у вказаній сфері;

14) створювати та супроводжувати інфраструктуру для функціонування єдиної інформаційно-аналітичної та довідкової системи;

15) вирішувати інші питання відповідно до чинного законодавства.

3. Інститут зобов’язаний забезпечувати:

1) дотримання державних та міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань);

2) безпечні умови здійснення науково-виробничої діяльності;

3) дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

4) соціальний захист членів трудового колективу;

5) належну роботу та розподіл обов’язків між структурними підрозділами;

6) акредитацію Інституту національним органом України з акредитації та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC - міжнародної організації зі співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінено.

ІІІ. Органи управління

1. Керівництво діяльністю Інституту в межах своєї компетенції та згідно з цим Положенням здійснює директор Інституту, який забезпечує належне виконання завдань і функцій, покладених на Інститут.

На посаду директора може бути призначено особу, яка вільно володіє державною мовою, має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), повну вищу освіту в галузі ветеринарної медицини та відповідає вимогам Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

2. Директор Інституту призначається на посаду на умовах контракту Головою Держпродспоживслужби на строк до п’яти років.

Директор Інституту може бути звільнений з посади Головою Держпродспоживслужби з підстав, визначених законодавством про працю, а також за порушення умов контракту та також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу Інституту відповідно до вимог законодавства про працю.

Директор Інституту має не більше чотирьох заступників, які призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з Головою Держпродспоживслужби.

{Абзац третій пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

3. У межах своєї компетенції директор:

1) підпорядковується безпосередньо Голові Держпродспоживслужби з питань діяльності Інституту;

2) видає накази і розпорядження з усіх напрямів діяльності Інституту;

3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Інституту, які затверджуються Головою Держпродспоживслужби;

4) затверджує рішення вченої ради Інституту;

5) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, спеціалістів та працівників Інституту;

6) керує діяльністю Інституту, організовує роботу, розподіляє обов’язки його працівників, затверджує посадові інструкції;

7) відповідає за виконання покладених на Інститут завдань і функцій, незбереження і неправильне використання майна Інституту, у тому числі коштів згідно з кошторисом на його утримання відповідно до чинного законодавства;

8) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Директор Інституту має право:

1) підписувати документи з питань, що належать до компетенції Інституту;

2) застосовувати до працівників Інституту в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;

3) виступати представником з питань, які входять до компетенції Інституту, в усіх державних підприємствах, установах, організаціях, суді без особливого на це доручення;

4) самостійно вирішувати питання діяльності Інституту, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів державної влади та управління.

ІV. Вчена рада Інституту

1. Для управління науковою та науково-технічною діяльністю Інституту утворюється вчена рада Інституту, яка є колегіальним органом та виконує консультативно-дорадчі функції.

2. До компетенції вченої ради Інституту належать питання:

1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів його наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвиток структури Інституту з наукової і науково-технічної діяльності;

5) присвоєння працівникам Інституту вчених звань відповідно до законодавства;

6) затвердження річних звітів про наукову і науково-технічну діяльність Інституту.

3. Рішення вченої ради Інституту вводяться в дію наказом директора Інституту.

4. Вчена рада у своїй роботі керується положенням, яке затверджується директором Інституту.

V. Наукова діяльність Інституту

1. Інститут забезпечує проведення наукових та науково-дослідних робіт, надання послуг із наукового забезпечення за планами, що затверджуються Вченою радою.

2. Усі види наукових досліджень в Інституті виконуються науковими відділами, лабораторіями, референс-центрами.

VI. Міжнародні зв’язки Інституту

1. Інститут підтримує міжнародні зв’язки відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, корпораціями.

2. Міжнародні зв’язки розвиваються у таких напрямах:

1) аналіз, підготовка та надання інформації щодо занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин, а також надання пропозицій щодо здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів, забезпечення безпечності харчових продуктів та кормів;

2) підвищення кваліфікації спеціалістів, організація спільної підготовки, перепідготовки і стажування наукових співробітників, лікарів ветеринарної медицини у відповідних референс-центрах за кордоном;

3) реалізація спільних наукових проектів;

4) виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав та міжнародних організацій;

5) здійснення різних видів діяльності, передбачених чинним законодавством.

3. Підготовка в Інституті наукових працівників, фахівців для зарубіжних країн здійснюється за міждержавними договорами України, а також за договорами, укладеними Інститутом з вищими навчальними закладами, референс-центрами інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

4. Кошти і матеріальні надходження використовуються Інститутом для забезпечення своєї діяльності згідно з власним кошторисом та чинним законодавством України.

VII. Майно Інституту та фінансування його діяльності

1. Інститут відповідно до законодавства володіє та користується майном на праві оперативного управління.

2. Фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення виконання загальнодержавних довгострокових програм здійснюються за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та інших надходжень, не заборонених законодавством.

3. Оплата за надання послуг з проведення заходів профілактики та ліквідації хвороб тварин, лабораторних досліджень (випробувань) здійснюється відповідно до законодавства.

4. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

1) коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

2) коштів, які надійшли до Інституту за виконання науково-дослідних робіт за договорами, у тому числі міжнародними.

VIII. Припинення Інституту, його статус

1. Інститут є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний логотип, штампи, бланки.

2. Припинення Інституту (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. У разі припинення Інституту його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.


Директор Департаменту
тваринництва


М.М. Кваша