Відділ юридичного забезпечення


Контактна інформація:

Заступник начальника відділу - Малишева Катерина Геннадіївна

Тел.: (044)243-37-55, E-mail: katerina1005@ukr.net


Направленням роботи та основними завданнями є:

 • Забезпечує додержання законності в діяльності Інституту і захист його правових інтересів.
 • Здійснює контроль за відповідністью вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в Інституті, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.
 • Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.
 • Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства.
 • Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, подання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових та арбітражних органів.
 • Представляє інтереси Інституту в суді, арбітражі, а також інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.
 • Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових і арбітражних справ, а також практики укладання і виконання договорів.
 • Розроблює пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 • Керує підготовкою матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних підприємству.
 • Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
 • Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських договорів і контролює їх виконання, в підготовці та укладанні колективних договорів, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.
 • Організує ведення довідково-інформаційної роботи щодо законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства.
 • Керує роботою щодо зміни діючих або відміни таких, що втратили чинність, наказів та інших нормативних актів, виданих на підприємстві.
 • Забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомленням посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності.
 • Розроблює пропозиції щодо удосконалення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 • Забезпечує подання правової допомоги працівникам Інституту, веде пропаганду правових знань.

Основними принципами відділу юридичного забезпечення є дотримання законності у своїй професійній діяльності, що полягає у сприянні практичній реалізації принципів верховенства права.

Застосування ґрунтовних знань і професійної майстерності для належного захисту інтересів Інституту. 

І12aec9696a62a1632d20569d1b6475b1.jpgНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА