Відділ адміністративно-господарського забезпечення

Контактна інформація:

Начальник відділу - Зайковський В'ячеслав Євгенович

Тел: (044)364-77-86, E-mail: v-e-z@ukr.net

Відділ адміністративно-господавського забезпечення ДНДІЛДВСЕ забезпечений персоналом, який має професійну підготовку, кваліфікацію та досвід роботи. Кожен фахівець має посадову інструкцію, яка встановлює функції, обов'язки, права, повноваження та відповідальність, вимоги до освіти, технічних знань та досвіду роботи.

 1. 1. Відділ адміністративно-господарського забезпечення забезпечує господарське обслуговування та належний стан у відповідності з правилами виробничної та пожежної безпеки приміщень інституту.
 2. 2. Відділ адміністративно-господарського забезпечення веде контроль за освітленням, системою опалення, вентиляції, сантехнікою.
 3. 3. Відділ адміністративно-господарського забезпечення має заключати договора теплопостачання, електропостачання, водопостачання, газопостачання, охоронної та пожежної системи, вивіз сміття, вести контроль за порядком використання державного майна.
 4. 4. Відділ адміністративно-господарського забезпечення повинен керувати роботами по благоустрою та прибиранням території, приміщень інституту.
 5. 5. Відділ адміністративно-господарського забезпечення повинен контролювати витрати коштів, які виділяються на придбання обладнання та господарські цілі.

Обов’язки відділу: 

 1. 1. Організовувати та проводити навчання з працівниками відділів, вносити пропозиції щодо підвищення кваліфікації спеціалістів відділу.
 2. 2. Забезпечувати виконання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни, правил особистої гігієни та пожежної охорони;
 3. 3. У встановлені строки перевіряти технічний стан всього наявного в лабораторії обладнання з метою встановлення його відповідності режимам інструкції по використанню та вимогах техніки безпеки, а в необхідних випадках, у встановленому порядку припиняти їх роботу.
 4. 4. . Вивчати експлуатаційні якості приладів, апаратури та обладнання, які надходять в інституті, встановлювати їх, проводити відповідну наладку, а також здійснювати контроль за роботою усіх приладів, апаратури та обладнання, які є в лабораторії.
 5. 5. Вести облік наявності та руху приладів, апаратури та обладнання, також запасних частин до них по встановлених формах.
 6. 6. Складати та оформляти необхідні документи на списання приладів, апаратури та обладнання, спецавтомобілів відповідно до діючих нормативних актів;
 7. 7. У випадках, коли своїми силами неможливо ліквідувати поломки, несправності в апаратурі, приладах та обладнаннях, визивати у встановленому порядку фахівців для усунення несправностей, а також складати рекламації та направляти заводам-виготовлювачам та у медтехсервіс.
 8. 8. Слідкувати за своєчасним обновлюванням документів у обслуговуючого персоналу на право працювати з апаратурою під тиском (автоклави), газовими плитами та горшками.
 9. 9. Відділ повинен забезпечувати інститут необхідними приладами, офісною технікою, обладнанням, витратними матеріалами, відповідними ресурсами належної якості пов’язаних з господарською діяльністю.
 10. 10. Своєчасно заключати договори з організаціями на обслуговування автоклавів, холодильників, манометрів та іншого лабораторного обладнання, а також вимірювання опору ізоляцій проводів, кабелів та апаратури, забезпечувати договірні вимоги по електропостачанню.
 11. 11. Разом з слюсарем-електриком та слюсарем-сантехніком забезпечувати безперебійну роботу електромережі та електроприборів, які є в лабораторії, а також безперебійну роботу газового господарства та опалювальної системи в лабораторії.
 12. 12. Здійснювати контроль та надавати практичну допомогу по забезпеченню безперебійної роботи спецавтомобілів, складати та контролювати виконання графіків технічного обслуговування спецавтомобілів водіями, а також забезпечувати наявні спецавтомобілі необхідними запасними частинами та паливно-мастильними матеріалами.
 13. 13. Здійснювати контроль за дотриманням протипожежних правил в гаражі та санітарним станом спецавтотранспорту, приміщення гаражу та забезпеченістю спецавтомобілів справними вогнегасниками; регулярно проводити інструктажі з питань дотримання дорожньо-транспортних правил.
 14. 14. Організовувати випуск спецавтомобілів на лінію в технічно-справному стані.
 15. 15. Складати акти на передачу спецавтомобілів та списання ремонтної техніки;
 16. 16. Організовувати роботу по контролю за дотриманням спідометрового господарства, службового розслідування передчасного виходу з ладу спідометрів, вести журнали по опломбуванню та заміні спідометрів; знати вимоги Закону України "Про ветеринарну медицину", положення ДНДІ ЛД ВСЕ, інструкції та інші нормативно-технічні акти.