Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Відділ метрологічного забезпечення та калібрування

   У своїй роботі відділ метрологічного забезпечення та калібрування керується Конституцією України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Законами України «Про ветеринарну медицину», «Про метрологію та метрологічну діяльність», вимогами міждержавного стандарту ІSО/ІЕС 17025 (ДСТУ ІSО/ІЕС 17025), Положенням про ДНДІЛДВСЕ, наказами, розпорядженнями, інструкціями Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та іншими НД.

      ШТАТ ВІДДІЛУ:

Завідувач НДВ, головний метролог –  лікар ветеринарної медицини – Домненко Любов Миколаївна; тел.: (044)243-69-55.
E-mail: vetlub@gmail.com;

Заступник завідувача відділу, інженер-метролог – Літвінова Ірина Миколаївна;
Головний фахівець – лікар ветеринарної медицини – Хмельницька Наталія Миколаївна;
Головний фахівець – лікар ветеринарної медицини – Білоконь Олена Валентинівна;
Головний фахівець – інженер-метролог Дячук Валерій Васильович;
Головний фахівець – інженер-метролог – Кукса Павло Васильович.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:
  • Проведення в установленому порядку атестації вимірювальних лабораторій.
  • Проведення експертизи комплекту документів вимірювальної лабораторії, що підлягає атестації.
  • Проведення в установленому порядку метрологічної атестації випробувального обладнання.
  • Проведення в установленому порядку замірів кліматичних умов робочої зони приміщень.
  • Проведення в установленому порядку за дорученням Мінагрополітики України атестації базових організацій метрологічної служби.
  • Організація і проведення перевірок вимірювальних лабораторій за додержанням умов метрологічної діяльності.