Відділ метрологічного забезпечення та калібрування

Контактна інформація:

Завідувач відділу - лікар ветеринарної медицини - головний метролог  – Домненко Любов Миколаївна

тел.: (044) 243-69-55,

E-mail:  metr.dndildvse@gmail.com

У своїй роботі відділ метрологічного забезпечення та калібрування керується Конституцією України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства агарної політики та продовольства України, законами України «Про ветеринарну медицину», «Про метрологію та метрологічну діяльність», вимогами міждержавного стандарту ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025), Положенням про ДНДІЛДВСЕ, наказами, розпорядженнями, інструкціями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

  • Проведення вимірювання показників факторів виробничого середовища (атестат про акредитацію № 2Н489);
  • Проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань маси, об'єму, температури (атестат про акредитацію № 4К054);
  • Проведення оцінювання (аудиту) технічної компетентності суб’єктів господарювання та їх окремих підрозділів (СОУ 75.00-00699690-001:2016 «Проведення оцінювання (аудиту) технічної компетентності суб’єктів господарювання та їх окремих підрозділів (лабораторій). Загальні вимоги та порядок проведення»);
  • Проведення оцінювання точнісних характеристик (калібрування) устаткування
    (СОУ 75.00-00699690-002:2017 «Оцінювання точнісних характеристик (калібрування) устаткування (обладнання)»;
  • Організація та проведення стажувань з питань вимірювання показників факторів виробничого середовища, розрахунку міжкалібрувальних інтервалів;
  • Організація та проведення стажувань з розрахунку міжкалібрувальних інтервалів;
  • Організація та проведення міжлабораторних порівняльних вимірювань показників факторів виробничого середовища;
  • Організація та проведення міжлабораторних порівняльних вимірювань за видами вимірювань маси, об'єму, температури.