Відділ організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи

Завідувач відділу – Роговська Оксана Володимирівна, роб. тел.: (044)244-77-97
E-mail: rogovska@vetlabresearch.gov.ua 

Основними напрямками роботи відділу є здійснення організаційно-методичної діяльності, організації та контролю роботи державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках в проведенні органолептичних, фізико-хімічних, радіологічних показників в продукції тваринного та рослинного походження, паразитологічної оцінки риби та інших гідробіонтів, які реалізуються на агропродовольчих ринках.

Відділ створений відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держветфітослужби, Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – ДНДІЛДВСЕ), та Положенням про відділ.

До структурних підрозділів Відділу входять:

 •  інші структурні підрозділи, які можуть створюватись ДНДІЛДВСЕ.
 •  державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

Основні завдання Відділу це:

 • організація здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю за якісттю проведення ветеринарно – санітарної експертизи в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи (далі ДЛВСЕ) продукції тваринногоі і рослинного походження, що реалізуються на ринках ;
 • проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження в ДЛВСЕ, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок;
 • відбір проб згідно затвердженого плану-графіку та проведення бактеріологічного, радіологічного, паразитологічного, токсикологічного та інших досліджень в ДНДІЛДВСЕ сировини, харчової продукції рослинного і тваринного походження з холодильників, складів, зберігання та реалізації продукції тваринного походження, розташованих на ринках;
 • визначення якості та безпеки продукції тваринного походження, а на ринках і рослинного походження, а також кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок для годівлі тварин шляхом проведення повного комплексу досліджень, видача експертних висновків з рекомендаціями;
 • надання методичної та консультативної допомоги спеціалістам ДЛВСЕ наринках з питань проведення ветеринарно-санітарної експертизи, профілактики, діагностики і боротьби з хворобами тварин;
 • сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини в ДЛВСЕ на ринках;
 • сприяння впровадженню в практику передових досягнень в проведенні ветеринарно-санітарної експертизи сировини та продукціїї рослинного і тваринного походження, нових наукових та методичних розробок;
 • арбітражні дослідження у ДНДІЛДВСЕ в разі виникнення спорів щодо висновків ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів тваринного та рослинного походження. Результати арбітражних досліджень в ДНДІЛДВСЕ є остаточними;
 • апробація засобів вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем оцінки якості та безпечності продуктів тваринного на агропродовольчих ринках тваринного і рослинного походження, надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх придбання а впровадження в роботу в ДЛВСЕ;
 • організація міжлабораторних випробувань з питань ветеринарно-санітарної експертизи для ДЛВСЕ виготовлення та надання контрольних зразків з метою перевірки професійної придатності фахівців ДЛВСЕ на ринках;
 • сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини державних лабораторій ВСЕ на агропродовольчих ринках, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів тваринного і рослинного походження;
 • участь у розробленні нормативних документів з питань ветеринарно-санітарної експертизи, апробація методик оцінки безпечності продуктів тваринного і рослинного походження на агропродовольчих ринках.

Структура відділу:

 • завідувач відділу - Роговська Оксана Володимирівна
 • головний спеціаліст відділу - лікар ветеринарної медицини  Пільдуш Володимир Ісакович
 • головний спеціаліст відділу - лікар ветеринарної медицини Ткачук Анна Володимирівна
 • головний спеціаліст відділу - лікар ветеринарної медицини Савлук Максим Анатолійович
 • головний спеціаліст відділу - лікар ветеринарної медицини Мех Ігор Сергійович
 • головний спеціаліст відділу - лікар ветеринарної медицини Сідненко Ольга Миколаївна
 • провідний спеціаліст відділу - лікар ветеринарної медицини Кірєєва Ольга Глібовна