Відділ гармонізації законодавства до міжнародних вимог та оцінки ризику

Завідувач відділом – Крижановська Олена Григорівна
Роб. тел.: +38 (044) 245-80-59  E-mail: doctor.lk@ukr.net

Електрона адреса відділу:

E-mail:  garmoniadndi@ukr.net

Спеціалісти відділу:

Харченко Сергій Анатолійович – заступник завідувача відділом

Бокань Аннна Володимирівна - головний фахівець, лікар ветеринарної медицини 

Бондар Таїсія Петрівна– головний фахівець, лікар ветеринарної медицини 

 Завдання відділу

Участь в гармонізації законодавства України в галузі ветеринарної медицини з питань харчової безпеки у відповідності до міжнародних вимог шляхом:

  • розгляду нових, або внесенні змін і доповнень до діючих законодавчих та нормативно-правових актів (концепції, програми, накази, правила, інструкції тощо);
  • виконанні проектів ЄС, підготовці пропозицій щодо їх реалізації;
  • проведення аналізу та управління ризиками під час обігу харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження та кормів;
  • підготовки пропозицій щодо перегляду обов’язків параметрів безпечності та якості харчових продуктів і кормів та встановлення максимально допустимих рівнів залишкових кількостей ветеринарних препаратів, кормових добавок та забруднюючих речовин у кормах.

Надає у межах своєї компетенції консультації спеціалістам державної ветеринарної медицини, виробникам харчових продуктів з питань впровадження систем аналізу ризику небезпечних чинників аналогічних систем забезпечення безпечності та належної якості харчових продуктів.    

Історична довідка

Відділ гармонізації законодавства до вимог ЄС був створений за наказом директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини в 2004 році.

Першим керівником відділу був призначений Абрамов А.В., який працював на цій посаді до 2004 року після чого завідувачем відділу був призначений Чернявський С.І. На той час основне завдання відділу полягало у гармонізації законодавства України до вимог ЄС у частині лабораторної діагностики та акредитації «Випробувального центру» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025:2006 Національним агентством з акредитації України, а також у відповідності до вимог DIN EN ISO/IES 17025:2005 у німецькій системі акредитації DAkkS.

В 2007 році на відділ було покладено повноваження стосовно організації проведення досліджень державними лабораторіями ветеринарної медицини у відповідності до планів державного моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших забруднювачів згідно з вимогами Директиви ЄС 96/23.

В 2010 році відділ було ліквідовано у зв'язку з покладанням основних функцій на інші структурні підрозділи.

В 2011 році, з огляду на курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та забезпечення населення безпечними харчовими продуктами тваринного походження, підконтрольними ветеринарній службі, встановлення надійного контролю за їх виробництвом протягом всього харчового ланцюга та запровадженням системи НАССР на потужностях виробництва продуктів харчування та кормів, було створено відділ гармонізації законодавства до вимог ЄС та оцінки ризиків на підприємствах. 
З 2011-2016 рік Завідувачем відділу була Остапюк Марія Петрівна.

З 2017 – відділ очолює Крижановська Олена Григорівна