Науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи

Завідувач відділом – Мягка Катерина Сергіївна, роб. тел.: +38 (044) 243-15-19, +38 (044) 242-18-44, E-mail: aozka@meta.ua

Основними напрямками роботи науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи є організаційно-методична діяльність, проведення органолептичних, фізико-хімічних, радіоімунних, імуноферментних, мікробіологічних, ферментативних досліджень у т.ч. визначення залишкових кількостей антибіотиків в продукції тваринного походження, паразитологічної оцінки риби та інших гідробіонтів.

Відділом проводиться значна робота по дослідженню продукції тваринного походження при її виробництві, експерті та імпорті та зідно Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження.

Відділ входить в випробувальний центр ДНДІЛДВСЕ, який акредитовано НААУ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 на право:

– визначення залишкової кількості хлорамфеніколу, тетрацикліну, стрептоміцину, сульфаметазину, бета-лактамів, хінолінів, тилозину, дигідрострептоміцину, гентаміцину, колістину, еритроміцину, лінкоміцину та нітрофуранів методом імуноферментного аналізу в молоці сирому, молоці сухому, м’ясі, рибі, яйцях, меді;

– визначення вітамінів групи В та вітаміну С, органічних кислот, спиртів, цукрів методом ферментативного біоаналізу в харчових продуктах та інших матеріалах;

– проведення фізико-хімічних та органолептичних досліджень молока, продуктів бджільництва, продукції рослинного походження.

Постійно ведеться робота, щодо впровадження нових методик виконання вимірювань та розширення галузі акредитації.

Для забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи приймає активну участь у міжнародних раундах професійного тестування FAPAS.

Історія науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи ДНДІЛДВСЕ

Відділ ветеринарно-санітарної експертизи ДНДІ ЛДВСЕ створений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.05.1999 року №15, а відділи обласних державних лабораторій – наказом ДДВМ від 15.09.1999 року №25 згідно «Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини». Науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи є структурним підрозділом Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Перший керівник відділу – Остапюк Марія Петрівна. Вона займала посаду завідувача відділом з моменту створення до лютого 2008 року. З 15 жовтня 2008 року по сьогоднішній день завідувачем науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи є Мягка Катерина Сергіївна.

Основними завданнями НДВ ветеринарно-санітарної експертизи є:

 • ·                     проведення наукових досліджень, участь у розробленні нормативних документів з питань ветеринарно-санітарної експертизи, апробація методик оцінки якості та безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного походження;

  ·                     організаційне, методичне забезпечення ветеринарної лабораторної справи в Україні з питань ветеринарно-санітарної експертизи;

  ·                     арбітражні дослідження у разі виникнення спорів щодо висновків ветеринарно-санітарної експертизи. Результати арбітражних досліджень є остаточними;

  ·                     апробація засобів вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем оцінки якості та безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного походження, надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання;

  ·                     прийняття участі в межах своїх повноважень у складанні науково обґрунтованих Планів державного моніторингів залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження з урахуванням національних, міжнародних вимог, а також взяття участі щодо їх виконання;

  ·                     участь у розробленні та здійснення в межах своїх повноважень санітарних і ветеринарно-санітарних заходів;

  ·                     дослідження з метою оцінки якості та дотримання вимог при розробці нормативної та технічної документації необроблених харчових продуктів тваринного походження;

  ·                     проведення органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних, імуноферментних (ELISA), радіоімунних (RIA) досліджень та паразитологічної оцінки продуктів тваринного походження за показниками безпечності і якості та з метою випробування продуктів згідно із галуззю акредитації;

  ·                     участь у міжлабораторних, міжнародних та національних раундах професійного тестування;

  ·                     організація міжлабораторних випробувань з питань ветеринарно-санітарної експертизи для регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини (далі – державні лабораторії ветеринарної медицини) та виробничих лабораторій виготовлення та надання контрольних зразків з метою перевірки професійної придатності фахівців;

  ·                     надання після проведення відповідного лабораторного дослідження звітів про результати, у яких зазначаються результати лабораторних досліджень та їх оцінка згідно з системою якості;

  ·                     організаційне та методичне забезпечення відомчих лабораторій потужностей (об'єктів), підконтрольних державній службі ветеринарної медицини;

  ·                     сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарної медицини, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань ветеринарно-санітарної експертизи.