Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи

Завідувач відділом – Мягка Катерина Сергіївна, роб. тел.: +38 (044) 243-15-19, +38 (044) 242-18-44, E-mail: charm@vetlabresearch.gov.ua, aozka@meta.ua

Основними напрямками роботи науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи є організаційно-методична діяльність, проведення органолептичних, фізико-хімічних, радіоімунних, імуноферментних, мікробіологічних показників у т.ч. визначення залишкових кількостей антибіотиків в продукції тваринного походження, паразитологічної оцінки риби та інших гідробіонтів.

Відділом проводиться значна робота по дослідженню продукції тваринного походження при її виробництві, експерті та імпорті.

Відділ акредитований в німецькій системі акредитації DAP за стандартом ISO/IEC 17025 на право визначення залишкової кількості хлорамфеніколу, тетрацикліну, стрептоміцину, сульфаметазину та нітрофуранів методом імуноферментного аналізу в молоці сирому, молоці сухому, м’ясі, рибі, яйцях, меді. Постійно ведеться робота, щодо впровадження нових методик виконання вимірювань та розширення галузі акредитації. Для забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи приймає активну участь у міжнародних раундах професійного тестування FAPAS.

Відділ контролює виконання Заходів щодо запобігання надходження залишків хлорамфеніколу та інших ветеринарних препаратів в молочні продукти українського виробництва на 2011-2016 роки.

На базі відділу постійно проводяться стажування лікарів ветеринарно-санітарної експертизи.

Історія науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи ДНДІЛДВСЕ

Відділ ветеринарно-санітарної експертизи ДНДІ ЛДВСЕ створений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.05.1999 року №15, а відділи обласних державних лабораторій – наказом ДДВМ від 15.09.1999 року №25 згідно «Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини». Науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи є структурним підрозділом Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Перший керівник відділу – Остапюк Марія Петрівна. Вона займала посаду завідувача відділом з моменту створення до лютого 2008 року. З 15 жовтня 2008 року по сьогоднішній день завідувачем науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи є Мягка Катерина Сергіївна.

Основними завданнями НДВ ветеринарно-санітарної експертизи є:

 • проведення наукових досліджень, участь у розробленні нормативних документів з питань ветеринарно-санітарної експертизи, апробація методик оцінки якості та безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного походження;
 • організаційне, методичне забезпечення ветеринарної лабораторної справи в Україні з питань ветеринарно-санітарної експертизи;
 • арбітражні дослідження у разі виникнення спорів щодо висновків ветеринарно-санітарної експертизи. Результати арбітражних досліджень є остаточними;
 • апробація засобів вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем оцінки якості та безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного походження, надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання;
 • прийняття участі в межах своїх повноважень у складанні науково обґрунтованих Планів державного моніторингів залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження з урахуванням національних, міжнародних вимог, а також взяття участі щодо їх виконання;
 • участь у розробленні та здійснення в межах своїх повноважень санітарних і ветеринарно-санітарних заходів;
 • дослідження з метою оцінки якості та дотримання вимог при розробці нормативної та технічної документації необроблених харчових продуктів тваринного походження;
 • проведення органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних, імуноферментних (ELISA), радіоімунних (RIA) досліджень та паразитологічної оцінки продуктів тваринного походження за показниками безпечності і якості та з метою випробування продуктів згідно із галуззю акредитації;
 • участь у міжлабораторних, міжнародних та національних раундах професійного тестування;
 • організація міжлабораторних випробувань з питань ветеринарно-санітарної експертизи для Республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, регіональних (обласних) державних лабораторій ветеринарної медицини (далі – державні лабораторії ветеринарної медицини), виготовлення та надання контрольних зразків з метою перевірки професійної придатності фахівців;
 • надання після проведення відповідного лабораторного дослідження звітів про результати, у яких зазначаються результати лабораторних досліджень та їх оцінка згідно з системою якості;
 • організаційне та методичне забезпечення відомчих лабораторій потужностей (об'єктів), підконтрольних державній службі ветеринарної медицини;
 • сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарної медицини, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань ветеринарно-санітарної експертизи.

 

Унікальні відвідувачі