Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Відділ управління якістю

     Відділ управління якістю (далі - ВУЯ) створено 01.01.2013 року. У своїй діяльності фахівці відділу керуються Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, вимогами міжнародного стандарту ІSО/ІЕС 17025 (далі – Стандарт) та іншими міжнародними та національними стандартами, наказами, розпорядженнями, інструкціями Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Положенням про ДНДІЛДВСЕ, Положенням про ВЦ ДНДІЛДВСЕ, Положенням про НДВ УЯ тощо.

Основні напрямки діяльності ВУЯ:

 • підтримання у ВЦ ДНДІЛДВСЕ визначеної політики та цілей СУЯ відповідно до вимог Стандарту;
 • забезпечення функціонування СУЯ, що запроваджена у ВЦ ДНДІЛДВСЕ, а також її постійне поліпшення;
 • забезпечення підготовки ВЦ ДНДІЛДВСЕ до акредитації, заходів з нагляду, розширення сфери акредитації з боку національного та міжнародних органів з акредитації відповідно до вимог Стандарту.

 Основними завданнями ВУЯ ДНДІЛДВСЕ є:

 • впровадження, підтримування функціонування та вдосконалення СУЯ у ВЦ ДНДІЛДВСЕ відповідно до Стандарту;
 • забезпечення створення нової та утримання існуючої документації СУЯ у ВЦ ДНДІЛДВСЕ;
 • ознайомлення персоналу ВЦ ДНДІЛДВСЕ з вимогами документації СУЯ та Стандарту;
 • проведення оцінки функціонування СУЯ у відділах (лабораторіях) ВЦ ДНДІЛДВСЕ та контроль за виправленням невідповідностей, що виявляються під час проведення такої оцінки;
 • сприяння участі відділів (лабораторій) ВЦ ДНДІЛДВСЕ у раундах міжнародних та національних міжлабораторних порівняльних досліджень (далі – МПД), а також облік та аналіз результатів участі у них;
 • проведення підготовки відділів (лабораторій) ВЦ ДНДІЛДВСЕ до акредитації, заходів з нагляду, розширення діючої сфери акредитації;
 • співпраця ВЦ ДНДІЛДВСЕ з національними та міжнародними органами з акредитації;
 • методична і практична допомога державним лабораторіям ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (далі – ДЛВМ ДВФСУ) щодо впровадження та підтримання функціонування СУЯ у ДЛВМ відповідно до вимог Стандарту;
 • сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації фахівців ветеринарної медицини ДЛВМ, а також впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань впровадження та підтримання функціонування СУЯ у практику шляхом організації та проведення семінарів, стажувань, конференцій, нарад;
 • контроль за функціонуванням електронного фонду нормативної документації у ВЦ ДНДІЛДВСЕ.

 Склад працівників відділу:

 1. 1. Завідувач відділу, керівник з якості ДНДІЛДВСЕ – Штокало Наталія Орестівна, тел. (044) 242-72-54, е-mail: nataliakol7@ukr.netqm.dndildvse@gmail.com
 2. 2. Головний фахівець з якості – Велика Інна Юріївна, тел. (044) 242-72-54, e-mail: qm.dndildvse@gmail.com
 3. 3. Головний фахівець з якості – Матящук Богдан Вікторович, тел. (044) 242-72-54, e-mail: qm.dndildvse@gmail.com
 4. 4. Головний фахівець з якості – Юрченко Ганна Миколаївна, тел. (044) 242-72-54, e-mail: qm.dndildvse@gmail.com
 5. 4. Головний фахівець з якості – Дювенжи Тетяна Іорданівна, тел. (044) 242-72-54, e-mail: qm.dndildvse@gmail.com