Відділ управління якістю

Контактна інформація:

Завідувач відділу – Штокало Наталія Орестівна,

тел. (044) 242-72-54,             

е-mail: nataliakol7@ukr.netqm.dndildvse@gmail.com

Відділ управління якістю досліджень (далі - ВУЯД) створено 01.01.2013 року. У своїй діяльності фахівці відділу керуються Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, вимогами міжнародних стандартів ІSО/ІЕС 17025 та ІSО/ІЕС 17043  (далі – Стандарти) та іншими міжнародними та національними стандартами, наказами, розпорядженнями, інструкціями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Положенням про ДНДІЛДВСЕ, Положенням про ВЦ ДНДІЛДВСЕ, Положенням про ВУЯД тощо.

Основні напрямки діяльності ВУЯ:

  • підтримання у ВЦ ДНДІЛДВСЕ визначеної політики та цілей СУЯ відповідно до вимог Стандартів;
  • забезпечення функціонування СУЯ, що запроваджена у ВЦ ДНДІЛДВСЕ, а також її постійне поліпшення;
  • забезпечення підготовки ВЦ ДНДІЛДВСЕ до акредитації, заходів з нагляду, розширення сфери акредитації з боку національного та міжнародних органів з акредитації відповідно до вимог Стандартів.

 Основними завданнями ВУЯ ДНДІЛДВСЕ є:

  • впровадження, підтримування функціонування та вдосконалення СУЯ у ВЦ ДНДІЛДВСЕ відповідно до Стандартів;
  • забезпечення створення нової та утримання існуючої документації СУЯ у ВЦ ДНДІЛДВСЕ;
  • ознайомлення персоналу ВЦ ДНДІЛДВСЕ з вимогами документації СУЯ та Стандартів;
  • проведення оцінки функціонування СУЯ у відділах (лабораторіях) ВЦ ДНДІЛДВСЕ та контроль за виправленням невідповідностей, що виявляються під час     проведення такої оцінки;
  • сприяння участі відділів (лабораторій) ВЦ ДНДІЛДВСЕ у раундах міжнародних та національних міжлабораторних порівняльних досліджень (далі – МПД), а також облік та аналіз результатів участі у них;
  • проведення підготовки відділів (лабораторій) ВЦ ДНДІЛДВСЕ до акредитації, заходів з нагляду, розширення діючої сфери акредитації;
  • співпраця ВЦ ДНДІЛДВСЕ з національним органом з акредитації;
  • методична і практична допомога державним лабораторіям Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – ДЛ Держпродспоживслужби) щодо впровадження та підтримання функціонування СУЯ у ДЛ відповідно до вимог Стандартів;
  • сприяння в межах своїх повноважень  постійному навчанню та підвищенню кваліфікації фахівців ветеринарної медицини ДЛ, а також впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань впровадження та підтримання функціонування СУЯ у практику шляхом організації та проведення семінарів, стажувань, конференцій, нарад;
  • контроль за функціонуванням електронного фонду нормативної документації у ВЦ ДНДІЛДВСЕ.