Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Відділ організації наукової та міжнародної роботи

Вчений секретар - завідувач відділу - Київська Ганна Валеріївна - кандидат ветеринарних наук. Тел.: (044)242-01-47, E-mail: vcheny.secretar@gmail.com

Anna-Kievskaya.jpg

Діяльність відділу сприяє створенню інформаційного середовища установи як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів інституту (ДНДІЛДВСЕ), підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців установи.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

  • координація науково-дослідної діяльності в інституті;
  • формування науково-інформаційних ресурсів та організація їх ефективного використання, насамперед, в процесі науково-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт;
  • здійснення організаційно-методичної роботи, пов'язаної з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, опануванням нових науково-інформаційних технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності фахівців установи;
  • участь у формуванні основних напрямків наукової роботи інституту та пошуку форм і методів її реалізації;
  • cтворення довідково-інформаційного фонду інституту, його довідкового апарату та організація первинного обліку науково-дослідної діяльності у відповідності до вимог Державного комітету статистики України;
  • організація науково-інформаційного супроводу науково-дослідних робіт на етапах планування, виконання та закінчення. Сприяння підвищенню ефективності використання науково-інформаційних ресурсів та результатів наукової діяльності інституту в практичній роботі державних установ ветеринарної медицини України;
  • формування щорічного Інформаційного звіту про науково-технічну та інноваційну роботу ДНДІЛДВСЕ;
  • підготовка і подання звітно-інформаційних матеріалів (реєстраційні та інформаційні карти) з НДР до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації;
  • участь в організації та проведенні наукових конференцій, форумів, тематичних виставок, заходів по підвищенню кваліфікації спеціалістів установи, робочих нарад з питань наукової роботи;
  • участь в реалізації інноваційних процесів в установі, підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з окремих проблем ветеринарної медицини;
  • участь у редагуванні та підготовці до друку наукового бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія»;
  • підготовка монографій, методичних рекомендацій/вказівок, які розробляються співробітниками інституту, до друку;
  • підготовка та проведення атестації наукових кадрів інституту;
  • розробка та підготовка до друку буклетів та інформаційних банерів інституту.