Науково-дослідний відділ організації наукової та міжнародної роботи

Завідувач відділу - Пискун Олена Олександрівна - кандидат ветеринарних наук. Тел.: (044)242-01-47, E-mail: stepnahelen@gmail.com

Діяльність відділу сприяє створенню інформаційного середовища установи як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів інституту (ДНДІЛДВСЕ), підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців установи.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

   1. 1. Організація та контроль науково-дослідної та міжнародної діяльності в Інституті.

   2. 2. Здійснення науково-дослідної роботи з проблем ветеринарної медицини.

   3. 3. Організація роботи ДНДІЛДВСЕ за відповідними науковими тематиками спільно з іншими установами та організаціями (в тому числі міжнародними).

   4. 4. Участь в міжнародних проектах.

   5. 5. Участь в організації національних та міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, виставок.

   6. 6. Розробка стратегії міжнародної діяльності Інституту, його інтеграції у світові наукову й освітню системи.

   7. 7. Налагодження контактів із закордонними науково-дослідними та навчальними закладами, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні.