Науково дослідний відділ імунологічних досліджень

Контактна інформація:

Завідувач відділу - канд. вет. наук, старший дослідник Алєксеєва Галина Борисівна

Тел. (044)377-53-90, E-mail: ser@vetlabresearch.gov.ua; serolog@i.ua;


Основні напрямки роботи відділу:

 • Своєчасна діагностика інфекційних хвороб тварин бактеріальної та вірусної етіології;
 • Науково-методична робота;
 • Дослідження згідно «Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні»;
 • Проведення арбітражних досліджень.

У разі виникнення суперечок щодо висновків лабораторної діагностики лейкозу ВРХ відповідно до «Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу» №12/14703, на вимогу власника тварин НД відділ імунологічних досліджень проводить арбітражні дослідження в разі виконання наступного:

 1. 1. Відбір зразків проводиться комісійно за участю спеціалістів Держпродспоживслужби, про що свідчить акт комісійного відбору;
 2. 2. Супровідний лист з чітким описом та інвентарним номером тварини, з вихідним номером та печаткою;
 3. 3. Кров обов’язково повинна бути опломбована.

Спеціалісти відділу імунологічних досліджень займаються діагностикою наступних інфекційних хвороб тварин:

 • лептоспіроз – РМА на 9 та 17 діагностичних штамів лептоспір;
 • бруцельоз – РБП, РЗК, РА, ІФА;
 • лейкоз – РІД, ІФА;
 • інфекційна анемія коней (ІНАН) – РДП;
 • сап – РЗК;
 • парувальна хвороба – РЗК;
 • вірусний артеріїт – ІФА;
 • ринопневмонія – ІФА;
 • інфекційний епідидиміт баранів – РТЗК, ІФА;
 • лістеріоз – РЗК;
 • паратуберкульоз – РЗК, ІФА;
 • хламідіоз, токсоплазмоз, мікоплазмоз собак та котів – ІФА.

Фахівці відділу є координаторами та проводять міжлабораторні раунди в рамках програми «ВЕТ-ТЕСТ» на вищезазначені показники.

Біохімічне дослідження сироватки крові проводиться на наступні показники: аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, γ-глутамілтранспептидаза, лужна фосфатаза, α-амілаза, глюкоза, креатинін, сечовина, загальний білок, альбумін, білірубін загальний, білірубін прямий, тригліцериди, холестерин, кальцій, неорганічний фосфор – біохімічний аналізатор Stat Fax 1904, Awarenes Technology.

Науково-методична робота:

Співробітники відділу активно беруть участь як вітчизняних, так і закордонних науко-практичних семінарах, форумах, конгресах, конференціях та симпозіумах.

На теперішній час опубліковано близько 70 праць наукового та навчально-методичного характеру, зокрема одержано 3 деклараційних патентів на корисну модель, розроблено 10 методичних рекомендацій (затверджені Держпродспоживслужбою та активно використовуються спеціалістами ветеринарної медицини), 2 монографії, довідник тощо.

Патенти:

 1. 1. Абрамов А.В. Спосіб пулування сироваток крові великої рогатої худоби і молока корів при дослідженні на лейкоз методом імуноферментного аналізу / А.В. Абрамов, А.О. Меженський, Є.В. Резуненко // Патент на корисну модель № 45285 від 10.11.2009 р.
 2. 2. Алєксеєва Г.Б. Спосіб визначення передбачуваної кількості серопозитивних тварин до серогруп лептоспір / Г.Б. Алєксеєва // Патент на корисну модель № 105387 від 10.03.2016 р.
 3. 3. Алєксеєва Г.Б. Спосіб визначення наявності домінуючих серогруп лептоспір / Г.Б. Алєксеєва // Патент на корисну модель №105388 від 10.03.2016 р.

Монографії та довідник:

 1. 1. Загребельний В.О. Інфекційні захворювання свиней / В.О. Загребельний, Ю.М. Новожицька, О.М. Неволько [та ін.] // Довідник: ДНДІЛДВСЕ. – м. Київ, 2016. – 270 с.
 2. 2. Прискока В.А. Біологічна безпека тварин / В.А. Прискока, О.В. Піщанський, А.О. Меженський [та ін.] // Мнографія: ДНДІЛДВСЕ. – м. Київ, 2017. – 302 с.
 3. 3. Прискока В.А. Африканська чума свиней та блутанг жуйних: від минулого до майбутнього / В.А. Прискока, О.В. Піщанський, А.О. Меженський [та ін.] // Мнографія: ДНДІЛДВСЕ. – м. Київ, 2018. – 272 с.

Статті, включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of science:

 1. 1. Ukhovskyi V.V. Comparative analysis of incidence of leptospirosis among farm animals and humans in Ukraine / V.V.Ukhovskyi, N.B. Vydayko, M.V. Bezymennyi, Alekseieva G.B. [et al.] // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Vol. 9(3). – P. 409–416 (Web of science);
 2. 2. Pyskun A.V. Presence of Antibodies Against Leptospira interrogans Serovar hardjo in Serum Samples from Cattle in Ukraine / A.V. Pyskun, V.V. Ukhovskyi, O.O. Pyskun [et al.] // Polish Journal of Microbiology. – Poland, 2019. – Vol. 68 (3). P. 295–302 (Scopus);
 3. 3. Pyskun A.V. Presence of antibodies against Brucella spp. in serum samples from wild boars in Ukraine / A.V. Pyskun, O.D. Polishchuk, I.V. Piankivska, Alekseieva G.B. [et al.] // Porcine Research. – Romania, 2019. – Vol. 9(1). – P. 26–33 (Web of science).

Виконання ініціативних науково-дослідних тематик:

Основні напрями науково-практичної роботи відділу здійснюються відповідно до НТР «Вивчення циркуляції збудників бруцельозу та ієрсініозу у дикій фауні. Диференційна діагностика» у межах НДР першого рівня за темою: «Розробка нових та вдосконалення існуючих підходів, методів та засобів моніторингу, оцінки ризику, прогнозування, діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин», № держреєстрації 0118U100595.

Участь у міжнародних проектах:

Співпраця із фахівцями Інституту Фрідріха Льофлера (м. Єна, Німеччина) у рамках проекту «Посилення біобезпеки за боротьби із критичними з точки зору поширення патогенами тварин в Україні» (01/2020 – 12/2022 рр.) щодо бруцельозу тварин.

Стажування та підвищення кваліфікації:

Усі співробітники відділу регулярно проходять стажування та курси підвищення кваліфікації, про що свідчать відповідні сертифікати. Відділ активно співпрацює із іноземними референс-лабораторіями по всьому світу і успішно приймає участь у міжнародних раундах міжлабораторних тестувань щодо діагностики наступних захворювань тварин:

 • бруцельоз методами РА, РБП та РЗК (організатор Federal Reserch Institute for Animal Health, м. Єна, Німеччина);
 • сап методом РЗК (організатор Federal Reserch Institute for Animal Health, м. Єна, Німеччина);
 • лептоспіроз методом РМА (організатор NRL, Science of Quality, Австралія);
 • лейкоз методами РІД та ІФА (організатор National Veterinary Research Institute, м. Пулави, Польша);
 • інфекційна анемія коней методом РДП (організатор National Veterinary Research Institute, м. Пулави, Польша).