Науково-дослідний радіологічний відділ

Контактна інформація:

завідувач відділу – Малімон Зоя Василівна

тел.: (044)242-01-01, е-mail: z_malimon@ukr.net

заступник завідувача відділу – Прокопенко Тетяна Олексіївна, науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини – радіолог

тел.: (044)242-01-47, e-mail: progresscentrlabvet@gmail.com

      Науково-дослідний радіологічний відділ ДНДІЛДВСЕ при плануванні своєї роботи та виконанні покладених на нього завдань керується вимогами Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про безпечність та якість харчових продуктів», вимогами Директиви ЄС 96/23 від 29 квітня 1996 року «Про міри контролю окремих речовин, їх залишкової кількості в живих тваринах та продуктах тваринного походження» та щорічним «Планом державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження».


Історія відділу

     Радіологічний відділ був створений у 1961 році на базі Республіканської науково-практичної ветеринарно-бактеріологічної лабораторії Міністерства сільського господарства УРСР.

Завідувачі відділу в різні роки:

01.09.1961 – 08.09.1988 – Марченко Євген Сергійович

08.09.1988 – 08.01.1999 – Жмулюкін Анатолій Володимирович

08.01.1999 – 31.08.2009 – Глушко Антоніна Миколаївна

01.09.2009 – 25.01.2011 – в.о. завідувача Прокопенко Тетяна Олексіївна

26.01.2011 – 11.09.2012 – Загребельний Володимир Олександрович, к.вет.н., директор інституту;

13.09.2012 – 31.12.2012 – Головко Анатолій Миколайович, д.вет.н, професор, академік НААНУ, директор інституту;

01.01.2013 - 26.09.2017 – Меженський Андрій Олександрович, канд. вет. наук, доц., ст.наук.сп., заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення.

24.11.17 - Малімон Зоя Василівна

Завдання відділу:

 • Здійснення радіологічного контролю за об'єктами ветеринарного нагляду на території України.
 • Виконання радіологічних досліджень згідно щорічного «Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження».
 • Виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи «Розробка, вдосконалення та впровадження у роботу державних лабораторій ветеринарної медицини системних підходів, високоефективних методів та засобів визначення радіонуклідів в харчових продуктах, кормах та кормових добавках».
 • Методичне забезпечення роботи радіологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини.
 • Апробація нових методів і засобів визначення радіонуклідів.
 • Систематична участь у міжнародних та національних раундах міжлабораторних порівняльних досліджень з метою зовнішнього контролю якості радіологічних досліджень.
 • Організація раундів міжлабораторних порівняльних досліджень в рамках програми "ВЕТ-ТЕСТ" для державних лабораторій ветеринарної медицини з визначення радіологічних показників.
 • Проведення підвищення кваліфікації фахівців радіологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини.
 • Розробка нормативно-методичних документів з питань радіологічних досліджень у галузі ветеринарної медицини.
 • Проведення арбітражних досліджень на визначення радіологічних показників.
 • Забезпечення функціонування системи цивільного захисту в інституті та узагальнення звітів радіологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини з цивільного захисту.
 • Щоденне вимірювання гамма-фону на території інституту.

     Науково-дослідний радіологічний відділ оснащений сучасним спектрометричним, радіометричним та дозиметричним обладнанням та проводить радіологічні дослідження (випробування) харчових продуктів, необроблених харчових продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, лісових грибів та ягід, кормів і кормових добавок та води на відповідність:

 • ГН 6.6.1.1-130-2006  «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді»;
 • Нормам радіаційної безпеки України;
 • ДСТУ, технічним умовам, методичним вказівкам.

     Науково-дослідний радіологічний відділ, згідно сфери акредитації, проводить наступні види досліджень:

 • визначення питомої активності радіонуклідів стронцію-90, цезію-137 та 134 в продуктах тваринного та рослинного походження, дикорослих грибах та ягодах, кормах та кормових добавках спектрометричним методом;
 • визначення сумарної альфа-активності у воді радіометричним методом;
 • визначення сумарної бета-активності у воді спектрометричним методом;
 • прижиттєве визначення питомої активності радіоцезію-137 у м'язовій тканині сільськогосподарських тварин;
 • вимірювання радіаційного фону.

Співробітники відділу:

Малімон Зоя Василівна –  завідувач відділу – лікар ветеринарної медицини – радіолог. 

Прокопенко Тетяна Олексіївна – науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини – радіолог.

Гусак Людмила Миколаївна – молодший науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини – радіолог.

Молодик Анжеліка Георгівна – молодший науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини – радіолог. 

Кочетова Галина Степанівна – головний фахівець - лікар ветеринарної медицини – радіолог.

Музиченко Олена Віталіївна – головний фахівець, лікар ветеринарної медицини – радіолог. 

Винокурова Тетяна Володимірвна – головний інженер-радіолог 

Кірєєва Ольга Глібівна - провідний фахівець, лікар ветеринарної медицини - радіолог. 

Головач Надія Миколаївна – ветеринарний санітар. Перелік наукових та науково-методичних праць, виданих співробітниками відділу за результатами виконаних науково-дослідних робіт

 

 Методичні рекомендації та вказівки

2010 р.

 1. 1. Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонукліду 137Cs в сировині, продукції тваринного та рослинного походження за допомогою гамма-спектрометрів і радіометрів. / [А.О. Меженський, В.З. Салата, Т.О. Прокопенко та ін.]. – К., ДНДІ ЛДВСЕ, 2010. – 9 с.
 2. 2. Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонукліду 90Sr в необроблених харчових продуктах тваринного та рослинного походження, кормах за допомогою сцинтилляційних бета-спектрометрів з програмним забезпеченням «Прогресс». / [А.О. Меженський, В.З. Салата, С.В. Чорний та ін.]. – К., ДНДІ ЛДВСЕ, 2010. – 15 с.
 3. 3. Сучасні прилади радіологічного моніторингу, які використовуються для дослідження продукції тваринного, рослинного походження та дарів лісу / [Салата В.З., Семанюк В.І., Прокопенко Т.О., Ярошович І.Г., Фреюк Д.В.]. – Львів, ЛНУВМБТ ім. Гжицького, 2010. – 41 с.

2011 р.

 1. 4. Салата В.З., Семанюк В.І., Ярошович І.Г.,Фреюк Д.В., Микичак Б.М., Прокопенко Т.О. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з радіометрії. – Львів, 2011. – 29 с.

2012 р.

 1. 5. Прокопенко Т.О. Система ветеринарного радіологічного моніторингу (відновлювальний період). Методичні вказівки / [Т.О. Прокопенко, В.З. Салата]. – К., ДНДІЛДВСЕ, 2012. – 26 с.

 2. 6. Прокопенко Т.О. Методичні рекомендації щодо підготовки лічильних зразків для визначення вмісту радіонуклідів методом фізичного концентрування / [Т.О. Прокопенко, В.З. Салата]. – К., ДНДІЛДВСЕ, 2012. – 11 с.

2014 р.

 1. 7. Методика вимірювання активності радіонуклідів 137Cs, 90Sr в харчових продуктах, кормах, сировині тваринного та рослинного походження на універсальному спектрометричному комплексі «Гамма Плюс» / А.О. Меженський, Т.В. Вінокурова, Л.М. Гусак, Т.О. Прокопенко, Н.А. Меженська – К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 82 с.

 Патенти

 1. 1.  Деклараційний патент на корисну модель № 64852, Україна МПК (2006) u 2001 03668, G01N 1/44. Спосіб підготовки лічильних зразків для вимірювання активності β-випромінюючих радіонуклідів у тваринницькій продукції / Т.О. Прокопенко, В.З Салата; заявник та патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Заявл. 28.03.2011.