Науково-дослідний радіологічний відділ

Контактна інформація:

Завідувач відділу – канд. вет. наук Малімон Зоя Василівна

 тел.: (044)242-01-01, е-mail: z_malimon@ukr.net

 Науковий співробітник – Прокопенко Тетяна Олексіївна

 тел.: (044)242-01-47, e-mail: progresscentrlabvet@gmail.com

 

Науково-дослідний радіологічний відділ ДНДІЛДВСЕ при плануванні своєї роботи та виконанні покладених на нього завдань керується вимогами Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Норм  радіаційної безпеки України (НРБУ-97), Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, Регламенту Ради 2016/52 «Востановлення максимально дозволених рівнів радіактивного забруднення їжі та кормів після ядерної аварії або будь-якої іншої випадок надзвичайної ситуації»  та щорічним «Планом державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження».

 Основні напрямки роботи:

 • Здійснення радіологічного контролю за об'єктами, підконтрольними Держпродспоживслужбі.
 • Виконання радіологічних досліджень згідно щорічного «Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження».
 • Виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи «Радіологічний моніторинг та вдосконалення методів визначення вмісту радіонуклідів (137Cs,  90Sr) у сировині та продукції тваринного і рослинного походження».
 • Методичне забезпечення роботи радіологічних відділів державних лабораторій Держпродспоживслужби.
 • Апробація нових методів і засобів визначення радіонуклідів.
 • Участь у міжнародних та національних раундах міжлабораторних порівняльних досліджень з метою зовнішнього контролю якості радіологічних досліджень.
 • Координація (організації і проведення) раундів міжлабораторних порівняльних випробувань  в рамках програми  перевірки кваліфікації "ВЕТ-ТЕСТ"  з визначення радіологічних показників.
 • Підвищення кваліфікації фахівців радіологічних відділів державних лабораторій Держпродспоживслужби.
 • Розробка нормативно-методичних документів з питань радіологічних досліджень у галузі ветеринарної медицини.
 • Проведення арбітражних досліджень на визначення радіологічних показників.
 • Забезпечення функціонування системи цивільного захисту в інституті та узагальнення звітів радіологічних відділів регіональних державних лабораторій  Держпродспоживслужби з цивільного захисту.

     Науково-дослідний радіологічний відділ оснащений сучасним спектрометричним, радіометричним та дозиметричним обладнанням та проводить радіологічні дослідження (випробування) харчових продуктів кормів, води  тощо, на відповідність:

 • ГН 6.6.1.1-130-2006  «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді»;
 • Нормам радіаційної безпеки України;
 • ДСТУ, технічним умовам, методичним вказівкам.

     Науково-дослідний радіологічний відділ, згідно сфери акредитації, проводить наступні дослідження:

 • дослідження харчових продуктів, кормів, води  тощо на визначення радіонуклідів 134Cs ,137Cs, 90Sr спектрометричним методом;
 • вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в повітрі будинків та приміщень;
 • визначення питомої активності радіонуклідів по гамма-випромінювінню в лікарській сировині (субстанція), що використовується для виготовлення лікарських засобів (Cs-137);
 • визначення питомої активності радіонуклідів по гамма-випромінювінню в грунті (Cs-137);
 • визначення питомої активності радіонуклідів по гамма-випромінювінню в деревені та продукції з деревени (Cs-137);
 • визначення питомої активності радіонуклідів по гамма-випромінювінню в будівельних матеріалах, мінеральній сировині, виробах з порцеляни, фарфору, глини (Ra-226, Th-232,K-40);
 • прижиттєве визначення питомої активності радіоцезію-137 у м'язовій тканині сільськогосподарських тварин;
 • вимірювання радіаційного фону.

Пакет документів для оформлення послуги "Вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в повітрі будинків та приміщень"