Науково-дослідний паразитологічний відділ

Адреса: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 12

Телефон:  (044) 377-51-48

E-mail: 2431519@ukr.net

Веб-сторінка: http://sites.google.com/site/vetparazitologia/

 Завідувач відділу - канд. вет. наук, ст. наук. сп. Литвиненко Олег Петрович

 

 Завдання відділу:

 • Проводити діагностичні дослідження на нематодозні, трематодозні, цестодозні, протозоозні та арахно-ентомозні захворювання тварин.
 • Проводити стажування лабораторних фахівців ветеринарної медицини. Надавати методичну допомогу щодо діагностики паразитарних захворювань. Організовувати та проводити семінари всеукраїнського і регіонального рівня. Здійснювати розробку нормативно-правових документів (інструкцій, методичних вказівок, плакатів), опубліковувати статті у фахових виданнях, тематичних журналах та газетах.
 • Проводити аналіз та узагальнення статистичної звітності з паразитарних захворювань на території України з метою визначення епізоотичної ситуації. Розробляти плани ліквідації та моніторингові програми, щодо попередження та розповсюдження паразитарних захворювань.
 • Проводити апробацію нових методів діагностичних досліджень, обладнання та реактивів з метою впровадження їх в практичну лабораторну діяльність ветеринарної медицини.

Історична довідка

Паразитологічний відділ було створено із заснуванням лабораторії. Штатна чисельність відділу складалась із 2 чоловік (завідувач, лікар). Діагностичні дослідження на паразитарні захворювання проводилися лише мікроскопічним та копрологічним методами. Співробітники відділу займались науково-практичними розробками і впровадженнями методів культурального дослідження на трихомоноз, серологічної та мікроскопічної діагностики токсоплазмозу.

В 1980 році, паразитологічний відділ Республіканської лабораторії був розформований, що призвело до розформування відділів в обласних лабораторіях. Однак в зв’язку з значним погіршенням епізоотичної ситуації щодо паразитарних захворювань, за наказом Начальника Головного Упраління Ветеринарної медицини Достоєвського П.П., в 1989 році паразитологічні відділи було поновлено.

Завідувачі паразитологічним відділом

1953-1955 р.

Антоненко Дмитро Іванович

1956-1984 р.

Виноградська Н.М.

1985-1986 р.

Юрьєв Валентин Іванович

1986-1987 р.

Горжеєв Володимир Михайлович

1989-1990 р.

Наталенко Борис Микитович

1990-1994 р.

Ординський Павло Вікторович

1994-1996 р.

Углов Микола Миколайович

1997-1998 р.

Артеменко Олексій Миколайович

з 1999 р.

Литвиненко Олег Петрович

 

Здобутки:

 • Захищено дисертацій – 1
 • Статей – 33
 • Тези доповідей – 12
 • Методичних вказівок, рекомендацій – 48
 • Монографій – 1
 • Довідник – 1
 • ДСТУ – 2
 • ТУУ– 1
 • Плакати – 9

 Перелік основних наукових праць, виданих співробітниками відділу за результатами виконаних науково-дослідних робіт

Статті у наукових журналах та збірниках

2015

1

Литвиненко О.П. Динаміка епізоотичного процесу з ехінококозу великої рогатої худоби // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини – Харків, 2015.– Вип.30. частина 2  – С. 219–222.

2

Литвиненко О.П. Превентивні заходи з ехінококозу тварин // Тваринництво України – Київ, 2015.– № 6. С. 23–26.

3

Литвиненко О.П. Ехінококоз дрібної рогатої худоба // Тваринництво України – К.: 2015.– № 7. – С. 30–32.

4

Литвиненко О.П. Експериментальне моделювання ехінококозної інвазії // Тваринництво України – Київ, 2015.– № 9. – С. 24–26.

5

Литвиненко О.П. Динаміка поширення ехінококозної інвазії серед свиней в Україні // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник – Київ, 2015.– №101. – С. 179–181.

6

Литвиненко О.П. Ехінококоз людей і тварин в Україні / Литвиненко О.П., Павліковська Т.М. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – Київ, 2015.– № 26. – С. 102–105.

7

Лець В.В. Біохімічні показники крові великої рогатої худоби за спонтанного бабезіозу / Лець В.В., Прус М.П.// Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – Київ, 2015.– № 26. – С. 96–102.

8

Лець В.В. Заходи профілактики бабезіозу великої рогатої худоби в умовах господарств з органічним виробництвом / Лець В.В., Прус М.П., Білик Р.І., Київська А.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – Київ, 2015.– № 27. – С. 169–176.

9

Лець В.В., Прус М.П. Порівняння ефективності класичних методів та експрес-методу  Diff-Quik фарбування мазків крові за лабораторної діагностики бабезіозу великої рогатої худоби // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» – 2015 – Вип. 221 – С. 233–238.

2014

10

Неволько О.М. Спарганоз диких свиней /Неволько О.М., Литвиненко О.П.// Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник – Харків, 2014. – Вип.99.– С.150–153.

11

Лець В.В., Прус М.П. Особливості епізоотології бабезіозу великої рогатої худоби в Чернігівській області // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» – 2014. – Вип. 201, ч. 1. – С. 94–99.

2013

12

Литвиненко О.П. Епізоотична ситуація з ехінококозу великої рогатої худоби на території України у 2012 році // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ, 2013.– Вип.23. – С. 138–140.

13

Перин (Лець) В.В. Поширення бабезіозу великої рогатої худоби на території Чернігівської області за 2012 рік                  // Ветеринарна біотехнологія  – Київ, 2013. – випуск  23. – С. 206–208.

14

Прус М.П., Перин (Лець) В.В. Поширення бабезіозу великої рогатої худоби в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» / редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – Київ, 2013. – Вип. 188, ч. 3. – С. 221–225

15

Литвиненко О.П. Епізоотична ситуація з ехінококозу свиней на території України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва– Київ, 2013.– Вип.188. ч.3. – С. 208–212.

2012

16

Литвиненко О.П. Поширення ехінококозу дрібної рогатої худоби на території України // Проблеми   зооінженерії та ветеринарної медицини Зб.наук.праць. – Харківська державна зооветеринарна академія – Харків, 2012. – Вип.25,ч.2. – С. 292–294.

17

Литвиненко О.П. Поширення ехінококозу великої рогатої худоби на території України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва» – Київ, 2012. – Вип.172.ч.4. – С. 43–47.

18

Литвиненко О.П.  Поширення ехінококозу свиней на території України // «Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування » – Київ, 2012. – № 3 (32). С.6

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_3/12lop.pdf

19

Мороз Д.А. Трихінельоз не може залишатися без належної уваги / Мороз Д.А., Загребельний В.О.,
Артеменко Л.П.,  Литвиненко О.П. // Ветеринарна медицина України – Київ, 2012. – № 2(192) – С. 16–18.

20

Перин (Лець) В.В. Поширення балантидіозу свиней на території України Збірник наукових праць “Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини” – Харків, 2012. – випуск 25 .ч.2. – С. 311–313.

2011

21

Литвиненко О.П. Сучасний стан проблем з ехінококкозу в Україні // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2011. – Вип. 8(87). – С. 92–96.

22

Литвиненко О.П. Найдавніший гельмінтоз / Литвиненко О.П., Мороз О.А. // Здоров’я тварин і ліки – Київ, 2011.– № 12 (121) – С. 18–20.

2010

23

Артеменко Л.П., Небещук О.Д., Павліківська Т.М., Литвиненко О.П. // Шляхи покращення епізоотичної та епідемічної ситуації з трихінельозу в Україні // Ветеринарна медицина України – Київ, 2010. – № 1 – С. 15–16.

 

2009

24

Литвиненко О.П. Щодо діагностики трихінельозу тварин / Литвиненко О.П., Мороз О.А. // Здоров’я тварин і ліки – Київ, 2009.– № 4 (89) – С. 8.

2006

25

Литвиненко О.П. Епізоотична ситуація з трихінельозу домашніх свиней на території України // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2006. – № 98. – С. 106–112.

26

Литвиненко О.П. Зараженність трихінельозом диких та синантропних тварин на території України                               // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2006. – № 100. – С.  203–206.

27

Литвиненко О.П. Особливості застосування розподільчих лійок різних модифікацій, які використовуються при проведенні досліджень на трихінельоз методом переварювання проб м’язів у штучному шлунковому соку //Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 143–144.

28

Литвиненко О.П. Трихінельоз та заходи боротьби з ним на території України // Електронний журнал: Наукові доповіді НАУ. – Київ, 2006-3(4). www.nd.nauu.kiev.ua.

29

Литвиненко О.П. Застосування модифікованого кристалізованого пепсину при вивченні  переварювання проб м’язів у штучному шлунковому соку // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2006. – № 3. – С. 153–154.

30

Мазур Н.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса свиней / Мазур Н.И., Литвиненко О.П. // М’ясной бизнес– Київ, 2006. – № 2 (42). – С. 48–50.

31

Мазур Н.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса свиней / Мазур Н.И., Литвиненко О.П. // Мясное дело. –  Київ, 2006. – № 5. – С. 54–56.

2005

32

Синицин В.А. Сучасний стан та перспективи застосування методу імуноферментного аналізу для прижиттєвої діагностики трихінельозу / Синицин В.А., Синицин А.Ю., Капралюк Р.О., Синицина С.Д., Литвиненко О.П. // Ветеринарна біотехнологія. – Київ, 2005. – № 6. – С. 175–182.

2004

33

Синицин В.А. Прижиттєва діагностика трихінельозу в Україні / Синицин В.А., Синицин А.Ю., Капралюк Р.О., Литвиненко О.П. // Ветеринарна біотехнологія. – Київ, 2004. – № 5. – С.127–135.

Тези доповідей

2015

1

Литвиненко О.П. Оптимальні шляхи подолання ехінококозної інвазії на території України // Ювілейні читання, присвячені 70-річчю Українського наукового товариства паразитологів та 110-річчю з дня народження академіка НАН України О.П. Маркевича ( Київ, 5 листопада 2015 р.) : Тези доповідей / І.А. Акімов (відп. ред.). – Київ, 2015. – С. 37.

2

Литвиненко О.П. Профілактика та заходи ліквідації ехінококозу тварин  // Матеріали всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи «Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині»: матеріали конф., 19  травня 2015 р. / Полтавська державна аграрна академія – Полтава, 2015. –  С. 56-59.

3

Лець В.В.  Аналіз біохімічних показників сироватки крові великої рогатої худоби за бабезіозу / Лець В.В., Прус М.П. //  XIV Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва», присвяченої 95-річчю факультету ветеринарної медицини: матеріали конф., 21-22 травня 2015 р. / НУБіП України. – Київ, 2015. – С. 86–87.

4

Лець В.В. Експрес-метод фарбування мазків крові Diff-Quik за лабораторної діагностики бабезіозу великої рогатої худоби //Тринадцятий міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини: матеріали конгресу., (8-9 жовтня) . – Київ, 2015р. / Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України. – С. 73–74.

5

Лець В.В. Використання молекулярно-генетичних методів для діагностики бабезіозу великої рогатої худоби  / Лець В.В., Марущак Л.В. // Ювілейні читання, присвячені 70-річчю Українського наукового товариства паразитологів та 110-річчю з дня народження академіка НАН України О.П. Маркевича (Київ, 5 листопада 2015р.) : Тези доповідей / І.А. Акімов (відп. ред.). – Київ, 2015. – С. 36.

2014

6

Лець В.В. Динаміка розвитку епізоотичного процесу бабезіозу великої рогатої худоби у Чернігівській області /Лець В.В., Прус М.П. // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених (26 червня 2014р) . – Київ – 2014.

2013

7

Литвиненко О.П. Динамика развития эпизоотического процесса эхинококкозной инвазии домашних животных на территории Украины за период с 2004 по 2011 год / Литвиненко О.П. Неволько О.М., Неволько И.О. // Международная научно-практическая конференция «Основные направления ветеринарной науки» – Минск: – 2013, – С. 28–32.

8

Литвиненко О.П. Распостранение трихинеллеза среди домашних, диких и синантропных животных на территории Украины в 2012 г. / Литвиненко О.П. Неволько О.М., Неволько И.О. // Материалы научно-практической конференции с международным участвием, посвященной 90-летию института НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологи им. А.Б. Алексаняна. – Ереван: 2013.  – С. 143–144.

9

Литвиненко О.П. Епізоотична ситуація з ехінококозу великої рогатої худоби за 2012 рік // XV конференція Українського наукового товариства паразитологів. Тези доповідей. – Чернівці.: – 2013. – С. 70.

10

Лець В.В.  Бабезіози великої рогатої худоби в Україні // ХV Конференція Українського наукового товариства паразитологів ( Чернівці, 15-18 жовтня 2013 р.) – С. 81.

2009

11

Литвиненко О.П. Інвазованість свиней збудником цистицеркозу / Литвиненко О.П., Сорока Н.М. // XIV конференція Українського наукового товариства паразитологів. Тези доповідей. – Київ, 2009.  – С. 67.

2004

12

Литвиненко О.П., Галат В.Ф. Трихінельоз – небезпечна антропозоонозна хвороба / Литвиненко О.П.,
Галат В.Ф. // Тези доповідей. Конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК– Київ, НАУ, 2004. – С. 55.

 

Методичні рекомендації та вказівки

2015

1

Сучасні методи діагностики токсоплазмозу тварин / [Галат М.В., Галат В.Ф., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 23 с.

2

Методи контролю та профілактики ендопаразитозів великої рогатої худоби в органічному тваринництві: метод. рекомендації / уклад.: В.В. Лець [та інші].– Київ, 2015. – 24 с.

3

 

Моноцитарний  ерліхіоз собак. Діагностика та лікування / [Прус М.П., Литвиненко  О.П.,  Шайдюк  М.В., Лець В.В.– Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 23с.

4

Методичні рекомендації з діагностики та профілактики параценогонімозу  прісноводних риб / [Сорока Н.М., Литвиненко О.П., Гончаров С.Л.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 12с.

5

Заходи профілактики та засоби лікування еймеріозу великої рогатої худоби / [Слободян Р.О., Сорока Н. М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 28 с.

6

Сучасні методи діагностики токсоплазмозу тварин / [Галат М.В., Галат В.Ф., Литвиненко О.П.] – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 23 с.

7

Діагностика кокцидіозів великої рогатої худоби / [Галат М.В., Галат В.Ф., Семенко О.В., Литвиненко О.П.]. – Київ; НУБіП України, 2016. – 13 с.

 

2014   

8

Поширені в Україні паразитози-зоонози: особливості епізоотології, діагностики та заходи боротьби (методичні рекомендації)  / [Артеменко Ю.Г., Артеменко Л.П., Пономар С.І., Небещук О.Д., Неволько О.М., Антіпов А.А., Небещук Л.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 118с.

9

Ехінококоз гранульозний та мультилокулярний: поширення, проблеми діагностики та профілактики (методичні рекомендації)  / [Небещук О.Д., Неволько О.М., Артеменко Л.П., Букалова Н.В., Литвиненко О.П.].– Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 37с.

10

Методичні рекомендації. Сучасні методи діагностики токсоплазмозу тварин / [Галат В.Ф.,  Галат М.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 26с.

11

Діагностика та заходи боротьби за бабезіозу великої рогатої худоби: метод. рекомендації  / уклад.: В.В. Лець [та ін.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 25 с.

12

Сучасна діагностика трихінельозу (методичні рекомендації) / [Горжеєв В.М., Мартиненко Д.Л., Небещук О.Д., Неволько О.М., Артеменко Л.П., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 32с.

 

2012

13

Методичні рекомендації з лабораторної діагностики кишкових гельмінтозів кролів / [Сорока Н.М., Береговець І.А. Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2012. – 18с.

14

Методичні рекомендації з лабораторної діагностики акарозів кролів / [Сорока Н.М., Береговець І.А., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2012. – 13с.

 

2011

15

Методичні рекомендації з епізоотології,  діагностики та профілактики ектопаразитозів свійських голубів / [Сорока Н.М., Береговець І.А., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2011. – 25с.

16

Збірник нормативних документів для відділів організації моніторингових досліджень реєстрації зразків і оформлення документів в державних лабораторіях ветеринарної медицини / [Загребельний В.О., Новожицька Ю.М., Глущенко О.Г., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2011. – 45с.

 

2010

17

 Методичні рекомендації  «Ектопаразити великої рогатої худоби та свиней і заходи боротьби з ними» / [Сорока Н.М., Галат В.Ф.,  Шевченко А.М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 17с.

18

Дирофіляріоз  собак, діагностика та заходи боротьби / [Дахно Ю.І.,Сорока Н.М., Дахно І.С., Литвиненко О.П.]. – Суми, 2011. – 13с.

19

Заходи боротьби з гельмінтозами тварин / [Шендрик Л.І., Шендрик Х.М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 31с.

20

Рекомендації щодо особистої профілактики персоналу за гельмінтологічних досліджень / [Сорока Н.М., Пономар С.І., Абрамов А.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 14с.

21

Рекомендації щодо гастродуоденоскопічних досліджень тварин за шлунково-кишкових гельмінтозів / [Пономар С.І., Сорока Н.М., Абрамов А.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 13с.

22

Рекомендації з оцінки рівня забруднення об’єктів довкілля гельмінтами та зараження їх проміжних і резервуарних хазяїв / [Пономар С.І., Сорока Н.М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 27с.

23

Еймеріози кролів та нутрій (морфологія збудників, діагностика та заходи боротьби)./ [Довгій Ю.Ю., Корячков В.А., Литвиненко О.П.]. – Житомир, 2010. – 12с.

24

Діагностика та профілактика ектопаразитозів птахів в умовах індивідуальних та дрібних фермерських господарств /  [Сорока Н.М., Сидоренко І.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 13с.

25

Діагностика, лікування та профілактика еймеріозів нутрій / [Приходько Ю.О., Бирка В.І., Мазанний О.В., Прусакова О.О., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 16с.

26

Лабораторна діагностика  інвазійних хвороб дрібних тварин (собак і котів)/ [Сорока Н.М., Панченко А.М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2010. – 23с.

27

Гіподермозно-стронгілятозна інвазія у великої рогатої худоби та заходи боротьби / [Дахно І.С., Савчук І.М., Литвиненко О.П.]. – Суми. 2010. – 16с.

28

Випробовування та застосування дезінвазійних препаратів у ветеринарній медицині / [Дахно І.С., Березовський А.В., Завгородній А.І.,  Луценко Л.І., Дахно Г.П.,  Темний М.В.,  Веселий В.А.,  Лазоренко Л.М.,  Негреба  Ю.В.,  Семушин П.В., Сумакова Н.В., Литвиненко О.П.]. – Суми, 2010. – 17с.

 

2009

29

Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики еймеріозу та ізоспорозу поросят / [Сорока Н.М., Кичилюк Ю.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 19с.

30

Методичні рекомендації з діагностики та профілактики диплостомозу риб в ставових рибних господарствах / [Сорока Н.М., Козятинський Є.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 24с.

31

Сучасний стан проблеми гельмінто-зоонозу ехінококозу  [Артеменко Л.П., Небещук  О.Д., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 17с.

32

Методичні рекомендації з діагностики та профілактики дикроцеліозу великої рогатої худоби / [Сорока Н.М., Білопольська Т.П., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 19с.

33

Методичні рекомендації з діагностики та профілактики гепатикольозу  прісноводних риб / [Сорока Н.М., Жемердєй О.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 12с.

34

Методичні рекомендації «Отодектоз м'ясоїдних тварин (морфологія збудника, діагностики та заходи боротьби)» / [Манжос О.Ф., Лавриненко I.B., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 32с.

35

Методичні рекомендації щодо діагностики та заходів боротьби з телязіозом великої рогатої худоби

/ [Сорока Н.М., Меженський А.О., Овчарук  В.М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 19с.

36

Методичні рекомендації щодо заходів діагностики та профілактики шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби / [Сорока Н.М., Овчарук Н.П., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 17с.

37

Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики дипілідіозу м’ясоїдних тварин в умовах великого міста / [Сорока Н.М., Іринчук Д.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2009. – 16с.

 

2008

38

Рекомендації щодо застосування  копрогельмінтоларвоскопічних кілець / [Пономар С.І., Сорока Н.М., Абрамов А.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2008. – 8с.

39

Еймеріози кролів (біологія збудника, патогенез, діагностика,заходи боротьби) / [Манжос О.Ф., Педера О.О., Меженський А.О., Литвиненко О.П.]. – Полтава, 2008. – 23с.

40

Рекомендації з гельмінтологічних досліджень тварин / [Пономар С.І., Сорока Н.М., Абрамов А.В., Антіпов А.А., Гончаренко В.П., Артеменко Л.П., Небещук О.Д., Паламарчук Л.В., Небещук О.М., Єрохина О.М., Литвиненко О.П.]. – Біла Церква, 2008. – 97с.

41

Трихінельоз тварин та сучасна діагностика тканевих гельмінтозів (Методичні вказівки для фахівців   ветеринарної медицини, слухачів інституту післядипломного навчання, керівників та спеціалістів ветеринарної медицини і студентів факультетів ветеринарної медицини ) / [Артеменко Ю.Г., Артеменко Л.П.,  Пономар С.І., Небещук О.Д., Абрамов А.В., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2007. – 76с.

42

Методичні рекомендації   щодо попередження та ліквідації захворювань свиней на гельмінтози. Трихінельоз тварин / [Стибель В.В., Березовський А.В., Гуфрій Д.Ф., Секретарюк К.В., Гутий Б.В., Литвиненко О.П.]. – Львів, ЛНУВМБТ ім. Гжицького, 2007. – 43с.

43

Рекомендації про заходи профілактики та терапії еймеріозу великої рогатої худоби / [Слободян Р.А., Сорока Н.М., Мироненко В.М., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДДВМ, 2007. – 19с.

 

2006

44

Методичні рекомендації з діагностики трихінельозу тварин / [Горжеев В.М., Вержиховський О.М., Чумак Р.М., Артеменко Ю.Г.,  Артеменко Л.П., Небещук О.Д., Мартиненко Д.А.,  Абрамов А.В.,  Литвиненко О.П.]. – Київ, ДДВМ, 2006. – 31с.

45

Рекомендації про заходи профілактики і терапії естрозу овець / [Машкей І.А., Скиба О.В., Березовський А.В., Галат В.Ф., Приходько Ю.О., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДДВМ, 2004. – 15с.

 

2003

46

Рекомендації про заходи профілактики та терапії сетаріозу великої рогатої худоби / [Сорока Н.М., Березовський А.В., Галат В.Ф., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДДВМ, 2003. – 15с.

 

2002

47

Рекомендації про заходи боротьби з гельмінтозами жуйних тварин  / [Березовський А.В., Галат В.Ф., Сорока Н.М., Пономаренко В.Я., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДДВМ, 2002. – 36с.

48

Методичні вказівки з діагностики філяріатозів тварин та стратегія основних лікувально-профілактичних заходів при них / [Сорока Н.М., Березовський А.В., Галат В.Ф., Павленко М.С., Литвиненко О.П.]. – Київ, ДДВМ, 2002. – 25с.

 

Монографія

1

Трихінельоз тварин (поширення, діагностика та заходи боротьби): Монографія  / [Литвиненко О.П.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 156с.

 

Довідник

1

Довідник з лабораторних методів діагностики інвазійних хвороб тварин / [Паномар С.І., Артеменко Л.П., Литвиненко О.П., Гончаренко В.П.]. – ISBN 978-966-2122-18-3 – Біла Церква 2011,–152 с.

 

Державні стандарти України

1

Виявлення личинок трихінел в м’язах тварин методом перетравлення в штучному шлунковому соку. / [Литвиненко О.П., Кабан О.О., Мірошніченко О.І.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ , 2004. – 49с.

2

Виявлення гельмінтів у м’язах риби методом перетравлювання.  / [Литвиненко О.П., Кабан О.О., Мірошніченко О.І.]. – Київ, ДНДІЛДВСЕ , 2004. – 45с.

 

Розробки

1

ТУУ:Технічні умови Набір діагностичний для ідентифікації личинок Тгісhіnеllа sрігаlis методом переварювання проб м'язів ТУУ 24.4-23524007-058:2005 / [Артеменко Ю.Г., Артеменко Л.П., Рибальченко Д.Ю., Небесщук О.Д., Литвиненко О.П., Король Д.М.]. – Київ, 2005. – 38с.

2

Техническое задание на разработку и изготовление гастросмесителя ГС-1 / [Костриков Л.С.,  Корсун Н.В., Петренко Н.Е., Гумений Ю.М., Браилко Л.А., Литвиненко О.П., Остапюк М.П. ]. – Київ, 2005. – 18с.

3

Техническое задание на разработку микроскопа аналитического санитарного МИКАТ-С  / [Литвиненко О.П., Остапюк М.П., Корсун Н.В., Браилко Л.А.]. – Київ, 2005. – 25с.

 

Плакати

1

Метод переварювання проб м’язів у штучному шлунковому соку / [Вербицький П.І., Абрамов А.В., Литвиненко О.П. ]. – Київ, 2005.

2

Порядок проведення прижиттєвої діагностики трихінельозу методом ІФА / [Литвиненко О.П., Король Д.М. ]. – Київ, 2005.

3

Схема розвитку личинок трихінел  / [Абрамов А.В., Литвиненко О.П.,  Артеменко Л.П., Пономар С.І., Небещук О.Д. ]. – Київ, 2006.

4

Післязабійна (посмертна) діагностика тканевих паразитозів   / [Абрамов А.В.,  Литвиненко О.П.,  Артеменко Л.П., Пономар С.І.,   Небещук О.Д. ]. – Київ, 2006.

5

Методи посмертної діагностики трихінельозу тварин  / [Абрамов А.В., Литвиненко О.П., Артеменко Л.П., Пономар С.І., Небещук О.Д. – Київ, 2006.

6

Схема діагностики трихінельозу тварин методом ІФА DОТ-ELISA / [Абрамов А.В., Литвиненко О.П., Артеменко Л.П., Пономар С.І., Небещук О.Д. ]. – Київ, 2006.

7

Схема досліджень проб фекалій великої рогатої худоби на еймеріози  / [Слободян Р.О., Сорока Н.М., Литвиненко О.П. ]. – Київ, 2008.

8

Риби України  / [Абрамов А.В., Литвиненко О.П., Мірошніченко О.І., Циц В.П. ]. – Київ, 2008.

9

Хороби прісноводних риб / [Абрамов А.В., Галат В.Ф., Сорока Н.М., Литвиненко О.П., Мірошніченко О.І.].  – Київ, 2008.

Нормативні документи

1

Інструкції з діагностики,профілактики та ліквідації трихінельозу тварин / [Горжеєв В.М., Абрамов А.В., Артеменко Л.П., Литвиненко О.П. ]. – Київ, 2003. – 8с.

2

План заходів по боротьбі з трихінельозом тварин в Україні на  2003-2010 р. / [Горжеєв В.М., Абрамов А.В., Артеменко Л.П.,  Литвиненко О.П. ]. – Київ, 2003. – 14с.

3

Програма моніторингових досліджень на трихінельоз в Україні на 2005-2006 роки / [Горжеєв В.М., Абрамов А.В., Артеменко Л.П.,    Литвиненко О.П. ]. – Київ, 2005. – 5с.

4

Проект державної цільової програми “Діагностика, профілактика та заходи боротьби з трихінельозом тварин на території України упродовж 2006-2011 рр.” / [Горжеєв В.М., Абрамов А.В., Артеменко Л.П., Литвиненко О.П. ]. – Київ, 2006. – 12с.

 

Пріоритетні напрямки

1

Трихінельоз тварин (поширення, діагностика та заходи боротьби)

Завідувач відділом – лікар ветеринарної медицини – паразитолог, старший науковий співробітник, кандидат ветеринарних наук

Литвиненко Олег Петрович

2

Бабезіоз великої рогатої худоби (поширення, діагностика та заходи боротьби )

Молодший науковий співробітник – лікар ветеринарної медицини – паразитолог-іхтіопатолог НД паразитологічного відділу

Лець Вікторія Василівна

3

Ехінококоз в Україні ( поширення, діагностика та профілактика)

Завідувач відділом – лікар ветеринарної медицини – паразитолог, старший науковий співробітник, кандидат ветеринарних наук

Литвиненко Олег Петрович

 

Всеукраїнські  семінари

1

8–10 жовтня 2001р., м.Житомир, Всеукраїнський семінар-нарада на тему: «Паразитарні захворювання сільськогосподарських тварин та сучасні заходи боротьби з ними», за участю провідних науковців та завідувачів паразитологічних відділів обласних державних лабораторій ветеринарної медицини України;

2

9–10 червня 2010р., м.Одеса,  Всеукраїнський семінар на тему:  «Актуальні питання профілактики паразитарних хвороб, спільних для людей і тварин», за участю провідних науковців спільно з державною санітарно-епідеміологічною службою та державною службою ветеринарної медицини України;

3

6–7 вересня 2012р., м.Київ, Всеукраїнський семінар-нарада на тему:  «Трихінельоз та основні паразитарні захворювання, спільні для людей та тварин», за участю провідних науковців та завідувачів паразитологічних відділів регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини України;

4

24–27 червня 2013р., АР Крим, Всеукраїнський семінар-нарада на тему: «Актуальні питання діагностики, боротьби та профілактики паразитарних захворювань тварин», за участю провідних науковців та завідувачів паразитологічних відділів регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини України.

 

Відеоінформація

1

Спарганоз (Sparganosis) у диких кабанів

https://www.youtube.com/watch?v=5SVVWX9SLs8

2

Трихинеллёз (Trichinella spiralis), методы диагностики

https://www.youtube.com/watch?v=M1Fca2BV_04

3

Советы охотникам (трихинеллёз, цистицеркоз, саркоцистоз, спарганоз, эхинококкоз)

https://www.youtube.com/watch?v=iPeT1avVXYM