Науково-дослідний патоморфологічний відділ

Основним напрямком роботи відділу є діагностика захворювань інфекційної та незаразної етіології. Вона здійснюється загально прийнятими патоморфологічними методами (патологоанатомічні, гістологічні), імуногістохімічним, аналітичним, а також експрес-методами (імунохроматографічним, Western blot).
Патологоанатомічні дослідження включають: патологоанатомічний розтин трупів тварин, огляд ізольованих органів, огляд туш під час діагностичних забоїв на м’ясокомбінатах.
Гістологічні дослідження проводяться з метою діагностики інфекційних захворювань (бактеріальних, вірусних, пріонних), мікозів, паразитарних захворювань, хвороб обміну речовин, верифікації пухлин, а також визначення складників різних видів м’ясопродукції та сировини.
Одним із нових і досить перспективних напрямків роботи відділу є дослідження кормів, комбікормів аналітичним методом на наявність компонентів тваринного та рослинного походження.

Історична довідка

Патоморфологічний відділ був створений у 1954 році на базі Республіканської науково-практичної ветеринарно-бактеріологічної лабораторії Міністерства сільського господарства УРСР.
У 1988 році, на виконання постанови ЦК КПРС Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС №115 від 17.09.86 р., наказу Держагропрому УРСР №505 від 16.12.87 р. «О совершенствовании организации заработной платы и введение новых тарифных ставок и дополнительных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства», патоморфологічний відділ було реорганізовано у відділ діагностики і боротьби з лейкозом тварин і патоморфології.
Враховуючи виробничу необхідність в удосконаленні лабораторних діагностичних досліджень, спрямованих на профілактику, діагностику та ліквідацію губчастоподібної енцефалопатії та інших пріонних інфекцій, наказом №10-К від 6 липня 2001 року «Про призначення і звільнення з посад працівників лабораторії» було створено окремий патоморфологічний відділ.
У зв'язку з реорганізацією Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини у Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 1 грудня 2009 року відділ перейменовано у науково-дослідний патоморфологічний відділ.

Сьогодення відділу

На сьогоднішній день у відділі проводяться діагностичні дослідження з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення, що дозволяє архівувати результати досліджень в електронному вигляді.
Одним із важливих напрямків роботи відділу є розробка та гармонізація нормативно-правових документів.

Спеціалісти відділу регулярно проходять стажування та навчання у провідних науково-діагностичних установах Німеччини, Франції, Польщі, Литви, Латвії, Росії, Румунії, Угорщини.

В різні роки науково-дослідний патоморфологічних відділ очолювали:
Патоморфологічний відділ
1954 – 1971 рр. - Лук'яньонок А.С. – завідувач відділу
1971 – 1987 рр. - Сінчук А.М. – завідувач відділу
1987 – 1988 рр. - Лєдін В.Е. – завідувач відділу
Відділ діагностики і боротьби з лейкозом тварин і патоморфології
1988 – 2001 рр. - Ковалюшко В.С. – завідувач відділу
Науково-дослідний патоморфологічних відділ
з 2001 - Ложкіна О.В. - завідувач відділу - науковий співробітник

Науково-дослідний патоморфологічний відділ проводить наступні дослідження:

 • гістологічні дослідження патологічного матеріалу з метою діагностики захворювань інфекційної та незаразної етіології сільськогосподарських тварин та птиці;
 • гістологічні дослідження з метою проведення обов'язкових діагностичних та планових моніторингових досліджень на ГЕ ВРХ та скрепі овець;
 • імуногістохімічну діагностику інфекційних захворювань тварин та птиці;
 • діагностику губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та скрепі овець з використанням експрес-методів тест-формату Prionics®-Check Westrn та Prionics®-Check PrioSTRIP;
 • дослідження кормів та комбікормів для продуктивних тварин аналітичним методом з метою виявлення компонентів тваринного походження;
 • визначення складників усіх видів м'ясної сировини, напівфабрикатів та готової продукції з м'ясної сировини мікроструктурним методом;
 • визначення свіжості м'яса забійних тварин та птиці гістологічним методом;
 • патологоанатомічний розтин тварин та птиці з метою встановлення діагнозу;
 • підвищення кваліфікації та навчання лікарів ветеринарної медицини-патоморфологів з питань патоморфологічної діагностики захворювань інфекційної та незаразної етіології;
 • наукова робота за ініціативною тематикою «Розробка, вивчення, порівняння різних методів і засобів діагностики, лікування та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб тварин» по питаннях:
 1. Удосконалення методів лабораторної діагностики сказу;
 2. Удосконалення методів діагностики ГЕ ВРХ.
 • наукова робота за ініціативною тематикою «Розробка, вивчення та порівняння різних методів і засобів ветеринарно-санітарної оцінки і контролю якості та безпеки продукції тваринного і рослинного походження та кормів» по питаннях:
 1. Розробка аналітичного методу визначення складових частин тваринного походження в кормах;
 2. Вироби ковбасні. Методики підготовки проб та визначення складу гістологічним методом.
Структура та співробітники відділу
ПосадаПІБСтаж роботи (років)Науковий ступінь (вчене звання)
Завідувач відділом - лікар ветеринарної медицини - патоморфологЛожкіна Олена Валеріївна
тел: (044)377-53-83
pat1@vetlabresearch.gov.ua
13здобувач наукового ступеня к.вет.н.
Заступник завідувача відділом, лікар ветмедицини - патоморфологМарчук Ольга Трохимівна5,5-
Провідний лікар ветмедицини - патоморфологАндрієнко Оксана Володимирівна14-
Провідний лікар ветмедицини - патоморфологЛитвиненко Сергій Миколайович7,2-
Провідний лікар ветмедицини - патоморфологТеплих Надія Іванівна3,5-
Ветеринарний санітарЛопатіна Ірина Нестерівна14-
Старший науковий співробітник (за сумісництвом)Меженська Наталія Анатоліївна13к.вет.н.
Старший науковий співробітник (за сумісництвом)Омеляненко Микола Миколайович19к.вет.н.
Здобутки спеціалістів відділу:
1. Спеціалістами науково-дослідного патоморфологічного відділу виконано та захищено 3 магістерських роботи на теми:
 • «Фактори гуморального захисту при колібактеріозі телят» - Марчук О.Т., заступник завідувача відділом, лікар ветмедицини-патоморфолог;
 • «Епізоотологія та діагностика ГЕ ВРХ» - Теплих Н.І., провідний лікар ветмедицини-патоморфолог;
 • «Застосування методу багатокритеріальних шкал у виборі діагностики ГЕ ВРХ» - Купневська М.В., провідний лікар ветмедицини-патоморфолог.
2. Розроблено «Спосіб виявлення патологічного пріону PRPsc імуногістохімічним методом», який захищено патентом (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.07.2008 року за № 33945).

3. За останні роки видано 11 наукових статей у фахових виданнях України на теми:
2008 рік

 • «Вплив щеплення проти вірусних інфекцій на розвиток імунних утворень кишечнику курей на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу»;
 • «Вплив вакцинації на розвиток імунних утворень кишечнику курчат»;
 • «Котлеты домашние, но магазинные»;
 • «Настояних детских так мало...»;
 • «В некоторых печень не обнаружена!»

2009 рік

 • «Імунні утворення кишечнику курей в постнатальному періоді онтогенезу»;
 • «Морфогенез кишечнику курчат та формування лімфоїдної тканини у пренатальному періоді онтогенезу»;
 • «Прояв проліферативної ентеропатії викликаної Lawsonia Intractllularius»;
 • «До питання комплексної діагностики аеромонозу коропів»;
 • «Красно-белый морепродукт»;
 • «В тушонке есть мясо ?»

4. Розроблено 13 Державних стандартів України та 10 Галузевих:

 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Імунохроматографічний метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби»;
 • Є співрозробниками 6-ти ДСТУ та 5-ти СОУ спільно із Державним науково-дослідним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (1 ДСТУ), Дніпропетровським державним аграрним університетом (4 ДСТУ) та з Інститутом біології тварин УААН (1 ДСТУ та 5 СОУ):
 • ДСТУ «Корми, комбікорми. Аналітичний метод мікроскопічної ідентифікації компонентів тваринного походження» у співавторстві з Державним науково-дослідним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Марека в органах і тканинах продуктивної птиці ІХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу інфекційного бронхіту в органах і тканинах продуктивної птиці ІХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Гамборо в органах і тканинах продуктивної птиці ІГХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу Ньюкаслської хвороби в органах і тканинах продуктивної птиці ІГХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Інфекції пріонні. Відбір та фіксація мозку для лабораторної діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби гістологічним методом» у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-568: 2007 «Гістологічний метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Зареєстровано: № 32595752/1402 від 20.03.07, чинний з 01.06.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-569: 2007 «Експрес-метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Зареєстровано: № 32595752/1403 від 20.03.07, чинний з 01.06.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-570: 2007 «Імуногістохімічний метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Зареєстровано: № 32595752/1404 від 20.03.07, чинний з 01.06.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-669: 2007 «Прінні інфекції. Метод визначення патологічного пріона — вестерн блот» Зареєстровано: № 32595752/1561 від 18.07.07, чинний з 01.11.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-670: 2007 «Прінні інфекції. Імуноферментний метод визначення патологічного пріона» Зареєстровано: № 32595752/1564 від 18.07.07, чинний з 01.11.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН.

5. Працівниками відділу розроблено 6 методичних вказівок (рекомендацій), з яких 2 у співавторстві з фахівцями Національного університету біоресурсів і природокористування України:

 • Методичні вказівки з гістологічної діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби.
 • Діагностика губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (методичні рекомендації).
 • Визначення свіжості м'яса птиці гістологічним методом.
 • Методичні вказівки з визначення складників всіх видів м'ясної сировини, напівфабрикатів та готової продукції із м'ясної сировини.

Розроблено спільно з іншими установами методичні вказівки (рекомендації):

 • Науково-методичні рекомендації щодо оцінки імунного статусу курчат у співавторстві з Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
 • Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики трансмісивної венеричної саркоми собак у співавторстві з Національним університетом біоресурсів і природокористування України.


Лабораторія приймання патологічного матеріалу НД патоморфологічного відділу.

Лабораторія приймання патологічного матеріалу була створена 01.11.2011р. на базі НД потоморфологічного відділу.

тел./факс 377-53-85

Склад працівників:

Завідувач лабораторії приймання патологічного матеріалу, лікар ветеринарної медицини НД патоморфологічного відділу - Сарган О.М.;

Головний фахівець, лікар ветеринарної медицини лабораторії приймання патологічного матеріалу НД патоморфологічного відділу - Загоровська В.В.;

Провідний лікар ветеринарної медицини лабораторії приймання патологічного матеріалу НД патоморфологічного відділу - Матяш Т.С.

Основні завдання:

- приймання та реєстрація патологічного матеріалу;

- оформлення протоколу реєстрації;

- передача у структурні підрозділи ДЦ патологічного матеріалу разом з супровідним документом;

- виписка рахунку за проведення лабораторних досліджень;

- оформлення експертного висновку на основі звіту про результат дослідження;

- надання консультації щодо проведення лабораторних досліджень та їх вартості.