Науково-дослідний патоморфологічний відділ

В структуру відділу входить лабораторія діагностики пріонних інфекцій

Контактна інформація:

Завідувач відділу - канд. вет. наук Ложкіна Олена Валеріївна

 тел: (044)377-53-83, e-mail: pat1@vetlabresearch.gov.ua


Основними напрямками роботи відділу є: діагностична, організаційна та наукова робота.

Діагностична робота - захворювання інфекційної та незаразної етіології. Вона здійснюється загально прийнятими патоморфологічними методами (патологоанатомічні, гістологічні) та імуногістохімічним, аналітичним, а також експрес-методами (імунохроматографічним, Western blot, фермментативної імуноадсорбції та імуноферментниим аналізом).

Патологоанатомічні дослідження включають: патологоанатомічний розтин трупів тварин, огляд ізольованих органів.

Гістологічні дослідження проводяться з метою діагностики інфекційних захворювань (бактеріальних, вірусних, пріонних), мікозів, паразитарних захворювань, хвороб обміну речовин, верифікації пухлин, а також визначення складників різних видів м’ясопродукції та сировини, напівфабрикатів та готової продукції з м'ясної сировини мікроструктурним методом.

Експрес-методи тест-формату Prionics®-Check Westrn та Prionics®-Check PrioSTRIP, IDEXX HerdChek BSE Antigen, EIA & HerdChek BSE-Scrapie Antigen, Roboscreen Beta Prion BSE EIA для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та скрепі овець;

Дослідження кормів та комбікормів для продуктивних тварин аналітичним методом з метою виявлення компонентів тваринного походження.

На сьогоднішній день у відділі проводяться діагностичні дослідження з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення, що дозволяє архівувати результати досліджень в електронному вигляді.

Спеціалісти відділу регулярно проходять стажування та навчання у провідних науково-діагностичних установах Німеччини, Франції, Польщі, Литви, Латвії, Росії, Румунії, Угорщини.

Науково-дослідний патоморфологічний відділ надає послуги з підвищення кваліфікації та навчання лікарів ветеринарної медицини-патоморфологів з питань патоморфологічної діагностики захворювань інфекційної та незаразної етіології, організовує та проводить професійне тестування для відомчих лабораторій (об’єктів), підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, виготовлення та надання контрольних зразків з метою перевірки професійної придатності фахівців патоморфологічних відділів Регіональних державних лабораторій.

Наукова робота

Основний напрямок науково-дослідної роботи за ініціативною тематикою «Розробка системи лабораторної діагностики трансмісивних спонгіформних енцефалопатій в Україні». Результати проведеної роботи: проведено аналіз виконання Програми визначення статусу України як країни з контрольованим ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (наказ Держпродспоживслужби від 14.04.2017 р. № 258), організація та проведення науково-практичних семінарів, підготовлено та опубліковано в тези доповідей, впроваджено методики проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії ВРХ імуноферментним методом  з використанням тест-системи BetaPrion BSE EIA (AJ ROBOSCREEN GmbH) на базі Рівненської, Миколаївської, Дніпропетровської, Тернопільської Вінницької РДЛ та РДЛ в області Полтавської.

Здобутки спеціалістів відділу:

 1. 1. Спеціалістами науково-дослідного патоморфологічного відділу виконано та захищено 3 магістерських роботи на теми: «Застосування методу багатокритеріальних шкал у виборі діагностики ГЕ ВРХ» - Купневська М.В., «Фактори гуморального захисту при колібактеріозі телят» - Марчук О.Т., «Епізоотологія та діагностика ГЕ ВРХ» - Теплих Н.І.
 2. 2. Розроблено «Спосіб виявлення патологічного пріону PRPsc імуногістохімічним методом», який захищено патентом (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.07.2008 року за № 33945).
 3. 3. Видано монографії, книги, наукові статті у фахових виданнях України, плакати. Наприклад, деякі з них:
 • Морфофункціональний стан та корекція проникності плацентарного бар’єру у корів. (Монографія).
 • Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ) (плакат).
 • Заходи профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби: методичні рекомендації (стаття).
 • Анализ диагностических и мониторинговых исследований на губчастообразную энцефалопатию крупного рогатого скота на территории Украины в 2010 году (стаття).
 • Діагностика губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби : методичні рекомендації.
 • Методичні вказівки з гістологічної діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби.
 • Методичні рекомендації щодо патологоанатомічної діагностики хвороб тварин, патологоанатомічні та нозологічні діагнози.
 • Методичні вказівки з визначення складників всіх видів м'ясної сировини, напівфабрикатів та готової продукції із м'ясної сировини.
 • Методичні рекомендації. Техніка патогістологічних досліджень.
 • Методичні рекомендації. Організація та особливості патолого-анатомічного розтину різних видів тварин.
 • Розроблено спільно з іншими установами методичні вказівки (рекомендації): Науково-методичні рекомендації щодо оцінки імунного статусу курчат у співавторстві з Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
 • Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики трансмісивної венеричної саркоми собак у співавторстві з Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Одним із важливих напрямків роботи відділу є розробка та гармонізація нормативно-правових документів.

 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Імунохроматографічний метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби»;

Є співрозробниками 6-ти ДСТУ та 5-ти СОУ спільно із Державним науково-дослідним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (1 ДСТУ), Дніпропетровським державним аграрним університетом (4 ДСТУ) та з Інститутом біології тварин УААН (1 ДСТУ та 5 СОУ):

 • ДСТУ «Корми, комбікорми. Аналітичний метод мікроскопічної ідентифікації компонентів тваринного походження» у співавторстві з Державним науково-дослідним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Марека в органах і тканинах продуктивної птиці ІХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу інфекційного бронхіту в органах і тканинах продуктивної птиці ІХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Гамборо в органах і тканинах продуктивної птиці ІГХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу Ньюкаслської хвороби в органах і тканинах продуктивної птиці ІГХ методом» у співавторстві з Дніпропетровським державним аграрним університетом;
 • ДСТУ «Ветеринарна медицина. Інфекції пріонні. Відбір та фіксація мозку для лабораторної діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби гістологічним методом» у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-568: 2007 «Гістологічний метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Зареєстровано: № 32595752/1402 від 20.03.07, чинний з 01.06.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-569: 2007 «Експрес-метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Зареєстровано: № 32595752/1403 від 20.03.07, чинний з 01.06.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-570: 2007 «Імуногістохімічний метод діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» Зареєстровано: № 32595752/1404 від 20.03.07, чинний з 01.06.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-669: 2007 «Прінні інфекції. Метод визначення патологічного пріона — вестерн блот» Зареєстровано: № 32595752/1561 від 18.07.07, чинний з 01.11.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН;
 • СОУ 85.20-37-670: 2007 «Прінні інфекції. Імуноферментний метод визначення патологічного пріона» Зареєстровано: № 32595752/1564 від 18.07.07, чинний з 01.11.07. у співавторстві з Інститутом біології тварин УААН.