Науково-дослідний відділ мікробіологічних досліджень


Завідувач відділу: Козицька Тамара Григорівна

E-mail: megamicrob@ukr.ua
          Науково-дослідний відділ мікробіологічних досліджень складається з 3-х лабораторій та 1-ого сектору:

 Лабораторія мікробіологічних досліджень харчових продуктів та кормів;

 
Лабораторія діагностики захворювань бактеріальної етіології;

 
Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень харчової безпеки;

Сектор з визначення антибіотиків.


В науково-дослідному відділ
і мікробіологічних досліджень ДНДІЛДВСЕ  працює команда професіоналів. У відділі працюють наукові співробітники, кандидати ветеринарних наук та професора. Всі фахівці проходять підвищення кваліфікації з періодичністю встановленою Законом України, а також постійно навчаються, підвищуючи свій професійний рівень, як в Україні, так і за кордоном.
             

Лабораторія мікробіологічних досліджень харчової продукції та кормів 

Начальник лабораторії: Мех Наталя Ярославівна

E-mail: notyca09@gmail.com В лабораторії проводяться випробування харчових продуктів,
сировини тваринного та рослинного походження, кормів, води, косметичних засобів класичними еталонними методами за мікробіологічними показниками:

Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми

Бактерії групи кишкових паличок  

Ентеробактерії

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели

Сульфітредукуючі клостридії

Коагулопозитивні стафілококки

Бактерії роду протея

Дріжджі та плісняві гриби

Молочнокислі мікроорганізми

Clostridium botulinum

Bacillus cereus 

Clostridium Perfringens 

Ентерококки 

Escherichia coli 

E. coli О:157 

Желатинорозріджуючі бактерії 

Біфідоба
ктерії 

Listeria monocytogenes 

Vibrio parahaemolyticus та ін.

Лабораторія має можливість в стислі терміни (до 48 годин) проводити дослідження на наявність патогенних мікроорганізмів, за допомогою імунофлуоресцентного аналізатора miniVIDAS® 

Salmonella (кінцевий результат за 48 годин)
Listeria monocytogenes та Listeria spp. (кінцевий результат за 48 годин) 
Campylobacter (кінцевий результат за 48 годин)


Сектор з визначення антибіотиків лабораторії мікробіологічних досліджень харчової продукції та кормів

Начальник сектору: Азиркіна Ілона Михайлівна

E-mail: microb_antib@ukr.net

E-mail: azirkina@vetlabresearch.gov.ua  

Сектор проводить: 

  визначення залишкової кількості антибіотиків
мікробіологічним методом в м'ясі та м'ясних продуктах, яйцях та яєчних продуктах, рибі, меді бджолиному, молоці та молочних продуктах, воді, посліді птахів; 
  визначення антимікробної активності в маточному молоці та прополісі мікробіологічним методом.

Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень харчової безпеки

Начальник лабораторії: Гайдей Ольга Сергіївна

тел.: (044)244-82-03

E-mail: olga.gaidei@gmail.com 
 
Лабораторія досліджує харчові продукти, продовольчу та сільськогосподарську сировину, а також корми:
наявність ДНК генетично модифікованих організмів (ГМО);
кількісне визначення ГМО;
ідентифікація ГМ-ліній рослин;
визначення харчових алергенів (глютену, сої, арахісу, селери, люпину, тощо);
встановлення видової приналежності м’ясних продуктів (виявлення ДНК с/г тварин (ВРХ, свиней, курей, індиків, коней, тощо)

Акредитовані та впроваджені в роботу показники визначення патогенів у воді та харчових продуктах, а саме:

 E. coli STEC (O157);

 Legionella spp, Legionella pneumophila;

 Salmonella;

 Норовірус.

 Дослідження проводяться методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ).

Лабораторія діагностики захворювань бактеріальної етіології 

 

Начальник лабораторії – Мусієць Ірина Володимирівна

E-mail: bacdndi@ukr.net

Лаборатрія проводить діагностику інфекційних захворювань бактеріальної етіології 42-ох видів хвороб тварин, птиці, риб та бджіл:

 виділення та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб;

 визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (диско-дифузний метод, метод мікросерійних розведень);

 дослідження патологічного та біологічного матеріалу;

 дослідження сперми;

 дослідження об’єкти навколишнього середовища, посліду;

 санітарно-бактеріологічна оцінка рибогосподарських водоймищ;

 санітарно-зоогігієнічні дослідження об’єктів навколишнього середовища;

 контроль якості дезінфекції та ін. 

Науково-дослідний відділ мікробіологічних досліджень проводить конференції, практичні семінари, підвищення кваліфікації, навчання, стажування для фахівців  державних та приватних лабораторій.

Також науково-дослідний відділ мікробіологічних досліджень займається організацією та проведенням міжлабораторних порівняльних випробувань з перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ» відповідно до чинного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017.