Науково-дослідний відділ мікробіологічних досліджень

        Заступник завідувача відділу, молодший науковий співробітник – Козицька Тамара Григорівна

тел.: (044)244-82-03,     E-mail: bac@vetlabresearch.gov.ua  

1. Лабораторія мікробіологічних досліджень харчової продукції та кормів із сектором визначення антибіотиків

   Завідувач лабораторії, молодший науковий співробітник − Семенчукова Ірина Володимирівна, тел.: (044)244-82-03. E-mail: bac1@vetlabresearch.gov.ua

   Завідувач сектору з визначення антибіотиків лабораторії мікробіологічних досліджень харчової продукції та кормів, молодший науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини – бактеріолог Азиркіна І.М., E-mail: microb_antib@ukr.net

2. Лабораторія діагностики захворювань бактеріальної етіології

      Завідувач лабораторії – Мусієць Ірина Володимирівна , тел.: (044)377-53-82, E-mail: bacdndi@ukr.net

     У науково-дослідному бактеріологічному відділі працюють 26 фахівців, у тому числі 1 кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник та 4 молодших наукових співробітника.

Спеціалісти бактеріологічного відділу займаються:

 • дослідженнями харчової продукції та кормів на мікробіологічні показники якості та безпеки: МАФАнМ, ТАФАнМ, загальну забрудненість, БГКП, Е. coli, ентеробактерії, сальмонели, токсиноутворюючі анаероби, сульфітредукуючі клостридії, Bacillus cereus, Listeria monocуtogenes, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus тощо;
 • визначенням залишкових кількостей антимікробних препаратів мікробіологічним методом;
 • мікробіологічними дослідженнями санітарно-зоогігієних показників, води;
 • діагностикою бактеріальних інфекцій сільськогосподарських, свійських та диких тварин, птахів тощо.

     Для роботи використовуються нові сучасні міжнародні та вітчизняні методики, ДСТУ тощо (входять до галузі акредитації НААУ та DАkkS).

     Умови праці, оснащення, обладнання та розхідні матеріали відповідають вимогам:

 • Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1999 р. за N 695/3988);
 • ДСП 9.9.5.-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю (Затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 28 січня 2002 р. N 1);
 • Міжнародному стандарту ISO 7218 Мікробіологія продуктів харчування і кормів для тварин. Загальні правила для мікробіологічних досліджень;
 • ДСТУ/ISO/IEC 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
 • ЕА-04/10 Акредитація мікробіологічних лабораторій.

 Основні напрямки роботи:

 • Діагностика інфекційних захворювань тварин, птиці тощо бактеріальної етіології;
 • Дослідження сировини тваринного походження, харчових продуктів, кормів на мікробіологічні показники та на залишкові кількості антимікробних препаратів мікробіологічним методом;
 • Методична робота;
 • Науково-дослідна робота;
 • Санітарно-зоогігієнічні дослідження;
 • Визначення антибіотикочутливості культур;
 • Ідентифікація культур;
 • Перевірка ростових властивостей поживних середовищ;
 • Апробація та впровадження в практику нових мікробіологічних методів дослідження, експрес-методів.