Науково-дослідний відділ молекулярно-генетичних досліджень

Контактна інформація:

Завідувач відділу - канд. вет. наук Сапачова Марина Артурівна

E-mail: m_sapacheva@meta.ua

Однією з основних завдань роботи фахівців науково-дослідного відділу молекулярно-генетичних досліджень є діагностика інфекційних хвороб та здійснення програми Державного моніторингу щодо недопущення особливо небезпечних хвороб тварин на територію України.

На сьогоднішній день у відділі проводяться діагностичні дослідження по виявленню ДНК/РНК збудників інфекційних хвороб, а саме: високопатогенного пташиного грипу, хвороби Ньюкасла, Африканської та Класичної чуми свиней, інфекційного ринотрахеїту, лейкозу, хламідіозу, РРСС, блутангу, Ку-лихоманки та Шмаленбергу методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), а також визначення патогенності вірусу пташиного грипу.

Відділ укомплектована необхідним сучасним обладнанням для виділення, ампліфікації та детекції результатів ПЛР як класичним методом електрофорезу, так і в режимі реального часу. Устаткування відповідає найсучаснішим вимогам молекулярної лабораторії. Прилади дозволяють проводити дослідження з використанням вітчизняних і закордонних тест-систем, адаптованих до устаткуванню, що забезпечує високу достовірність отриманих результатів.

Спеціалісти відділу регулярно проходять стажування та навчання у провідних науково-діагностичних установах України та країнах ЄС.

Завдання відділу:

  • Своєчасне діагностування інфекційних хвороб методом ПЛР:
  • Проведення моніторингових досліджень інфекційних хвороб тварин методом ПЛР, згідно затверджених державних планів моніторингу;
  • Розробка та видання наукових та науково-методичних праць;
  • Організація міжлабораторних випробувань для державних лабораторій ветмедицини;
  • Участь у міжнародних та національних раундах міжлабораторного професійного тестування;
  • Проведення арбітражних досліджень .
  • Стажування фахівців РДЛВМ та надання своєчасної методичної допомоги з питань молекулярно-генетичних методів дослідження.