Науково-дослідний відділ з визначення ГМО

    Спеціалісти науково-дослідного відділу з визначення ГМО проводять дослідження сировини рослинного походження, кормів та продуктів харчування на наявність ДНК генетично модифікованих організмів (ГМО), кількісного визначення ГМО, ідентифікації ГМ-ліній рослин. Проводяться дослідження на визначення харчових алергенів (глютену, сої, арахісу, селери, люпину, тощо), встановлення видової приналежності м’ясних продуктів (виявлення ДНК с/г тварин (ВРХ, свиней, курей, індиків, коней, тощо) з метою встановлення видового складу м’яса та визначення кількісного вмісту ДНК тваринного походження, а також моніторинг ДНК жуйних в кормах і кормових добавках. Перераховані дослідження проводяться методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ).

Склад працівників:

Завідувач відділу – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник

Гайдей Ольга Сергіївна

E-mail: olga.gaidei@gmail.com, тел.: +38 044 243 15 19

Заступник завідувача - Усаченко Наталія Володимирівна

Головний фахівець - Баланчук Ірина Степанівна

Ветеринарний санітар - Нагнибіда Лідія Федорівна

    Науково-дослідний відділ з визначення ГМО ДНДІЛДВСЕ при плануванні своєї роботи та виконанні покладених на нього завдань керується вимогами Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про приєднання до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття», «Про державну систему біобезпеки при створенні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», Постановою Кабінету Міністрів № 468 від 13.05.2009 р. «Про затвердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг», Наказом Міністерства охорони здоров’я № 26 від 24.01.2008 р. Про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I – IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами», Наказом Міністерства охорони здоров’я № 971 від 09.11.2010 «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів» Директивами ЄС 1829/2003, 1830/2003, 2006/142, Регламентами ЄС 828/2014, 1169/2011 та щорічним Планом моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів.

    Відділ оснащений найновітнішим обладнанням для проведення ампліфікації та детекції результатів ПЛР в режимі реального часу BioRad CFX96 та діагностичними тест-системами європейського виробництва для виділення рослинної та тваринної ДНК, скринінгу ГМО, ідентифікації та кількісного визначення ГМО, харчових алергенів та ДНК тваринного походження. Обладнання відповідає найсучаснішим європейським вимогам. Прилади дозволяють проводити дослідження з використанням вітчизняних і зарубіжних тест-систем, що забезпечує високу достовірність отриманих результатів.

DSC07890.JPGDSC07892.JPGDSC07898.JPG
DSC07843.JPGDSC07909.JPGDSC07917.JPG
DSC07920.JPGDSC07928.JPGDSC07881.JPG

Завдання відділу

 • Виявлення, ідентифікація та кількісне визначення вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО).
 • Ідентифікація видової приналежності та визначення кількісного вмісту курятини, свинини, яловичини, конини у м’ясних продуктах.
 • Якісне та кількісне визначення харчових алергенів (глютену, сої, арахісу, селери, люпину).
 • Організація та проведення раундів міжлабораторних порівняльних досліджень в рамках програми "ВЕТ-ТЕСТ" з визначення ГМО.
 • Проведення моніторингових досліджень ДНК жуйних в кормах та комбікормах згідно щорічного Плану моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів.
 • Валідація та верифікація методів лабораторних досліджень у відповідності до рішення європейської комісії 657/2002 та інших національних та міжнародних вимог;
 • Розробка та видання наукових та науково-методичних праць .
 • Проведення науково-дослідної роботи за відповідним напрямком, навчання в аспірантурі/докторантурі, підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання.
 • Методичне забезпечення роботи відділів з визначення ГМО Регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини.
 • Участь у раундах професійного тестування як на міжнародному рівні – FAPAS,  FEPAS, тощо, так і на національному рівні;
 • Проведення арбітражних досліджень на визначення ГМО та ДНК тваринного походження.

Перелік основних наукових праць, виданих співробітниками відділу за результатами виконаних науково-дослідних робіт

Статті у наукових журналах та збірниках: 

 1. 1. Новожицька Ю.М., Гайдей О.С. Генетично модифіковані організми // Журнал «Ветеринарна медицина України», №6, 2012.
 2. 2. Новожицька Ю.М., Гайдей О.С., Усаченко Н.В., Кравченко В.М., Кушнір Л.В. Визначення генетично-модифікованих організмів у продуктах харчування та сировині рослинного походження // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія», випуск 23, 290 с, 2013.
 3. 3. Баранов В.С., Новожицька Ю.М., Гайдей О.С., Усаченко Н.В., Глущенко О.Г. Аналіз результатів визначення ГМО у зернових в Україні за 2012 рік // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Ч.1, «Ветеринарні науки», Том 15, №3 (57), 402 с, 2013.
 4. 4. Гайдей О.С., Загребельний В.О., Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В. Визначення видової приналежності (фальсифікації) продуктів харчування та комбікормів для тварин за допомогою ПЛР-РЧ // Бюлетень Ветеринарна біотехнологія, Вип.25, С. 18-27, 2014.
 5. 5. Загребельний В.О., Гайдей О.С., Усаченко Н.В. Аналіз результатів визначення ГМО в сировині рослинного походження за 2013 рік // Міжвідомчий тематичний науковий збірник Ветеринарна медицина, Вип. 98, 2014, С.158-161, 2014.
 6. 6. Усаченко Н.В., Гайдей О.С. Аналіз законодавства ЄС з питань ГМО // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Вип. .29, .Ч.2, С. 249-254, 2014.
 7. 7. Гайдей О.С., Загребельний В.О., Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л. Аналіз результатів визначення ГМО в сировині рослинного походження за 2014 рік // Науково-виробничий журнал «Зернові продукти і комбікорми», №57, с. 25 – 29, 2015.
 8. 8. Гайдей О.С., Загребельний В.О., Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л. Нормативно-технічні вимоги до проведення досліджень на наявність ГМО методом полімеразно ланцюгової реакції у режимі реального часу // Бюлетень Ветеринарна біотехнологія, Вип.26, С. 27 – 32, 2015.
Методичні рекомендації та вказівки:
 1. 1.  Методичні рекомендації щодо оцінки придатності (валідації) методик визначення ГМО методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) // [Баранов В.С., Новожицька Ю.М., Гайдей О.С., Тарасов О.А., Дерябін О.М., Усаченко Н.В., Марущак Л.В., Сапачова М.А., Сушко М.І.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 23 с.
 2. 2. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК тваринного походження (встановлення видової приналежності) продуктів харчування та кормів для тварин методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу [Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Гайдей О.С., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М.,Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 24 с.
 3. 3. Методичні рекомендації щодо норм відбору проб зернових, кормів, комбікормів та продуктів харчування для дослідження на наявність ГМО методом ПЛР-РЧ [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 13 с.
 4. 4. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК великої рогатої худоби (ВРХ) у продуктах харчування та кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою набору SureFood®Animal ID Beef, R-Biopharm, №S6013 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М.,Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 15 с.
 5. 5. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК свиней у продуктах харчування та кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою набору SureFood®Animal ID Pork, R-Biopharm №S6014 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 15 с.
 6. 6. Методичні рекомендації щодо визначення кількісного вмісту ГМ-сої лінії Roundup Ready 1 у продуктах харчування, кормах і кормових добавках методом ПЛР-РЧ за допомогою набору SureFood® GMO Quant Roundup Ready Soya R-Biopharm (Німеччина) №S2014 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 19 с.
 7. 7. Методичні рекомендації щодо виділення (екстракції) рослинної / тваринної ДНК з термічно оброблених продуктів харчування та кормів за допомогою діагностичного набору SureFood PREP Advanced, R-Biopharm (Німеччина) №S1053 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 14 с.
 8. 8. Методичні рекомендації щодо якісного виявлення ДНК ГМО у продуктах харчування, кормах та cировині рослинного походження методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою діагностичного набору SureFood GMO Screen 35S/NOS/FMV, R-Biopharm (Німеччина) №S2026 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 18 с.
 9. 9. Методичні рекомендації щодо ідентифікації ГМ-ріпаку лінії GT73 у продуктах харчування, кормах та cировині рослинного походження методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою діагностичного набору SureFood GMO ID GT73 Canola, R-Biopharm (Німеччина) №S2058 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 17 с.
 10. 10. Методичні рекомендації щодо ідентифікації ГМ-кукурудзи лінії MON810 у продуктах харчування, кормах та cировині рослинного походження методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою діагностичного набору SureFood GMO ID MON810 Corn, R-Biopharm (Німеччина) №S2033 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 17 с.
 11. 11. Методичні рекомендації щодо ідентифікації ГМ-сої лінії Roundup Ready 2 у продуктах харчування, кормах та cировині рослинного походження методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою діагностичного набору SureFood GMO ID Roundup Ready Soya, R-Biopharm (Німеччина) №S2034 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 17 с.
 12. 12. Методичні рекомендації щодо ідентифікації ГМ-сої лінії Roundup Ready 1 у продуктах харчування, кормах та cировині рослинного походження методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою діагностичного набору SureFood GMO ID Roundup Ready Soya, R-Biopharm (Німеччина) №S2030 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 17 с.
 13. 13. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК великої рогатої худоби у продуктах харчування та кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою набору SureFood®Animal ID Beef, R-Biopharm №S6013 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 14 с.
 14. 14. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК індиків у продуктах харчування та кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою набору SureFood®Animal ID Turkey, R-Biopharm №S6016 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 14 с.
 15. 15. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК коней у продуктах харчування та кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою набору SureFood®Animal ID Horse, R-Biopharm №S6018 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 14 с.
 16. 16. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК курей у продуктах харчування та кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою набору SureFood®Animal ID Chicken, R-Biopharm №S6015 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Тарасов О.А.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 14 с.
 17. 17. Методичні рекомендації щодо визначення кількісного вмісту ГМ-кукурудзи по 35S промотору у продуктах харчування, кормах і кормових добавках методом ПЛР-РЧ за допомогою набору SureFood® GMO Quant 35S Corn R-Biopharm (Німеччина) №S2020 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 19 с.
 18. 18. Методичні рекомендації щодо визначення кількісного вмісту ГМ-сої по 35S промотору у продуктах харчування, кормах і кормових добавках методом ПЛР-РЧ за допомогою набору SureFood® GMO Quant 35S Soya R-Biopharm (Німеччина) №S2028 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 19 с.
 19. 19. Методичні рекомендації щодо визначення кількісного вмісту ГМ-кукурудзи лінії MON810 у продуктах харчування, кормах і кормових добавках методом ПЛР-РЧ за допомогою набору SureFood® GMO Quant MON810 Corn R-Biopharm (Німеччина) №S2019 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 19 с.
 20. 20. Методичні рекомендації щодо виявлення ДНК рослин у продуктах харчування, кормах і кормових добавках методом ПЛР-РЧ за допомогою набору SureFood® GMO Plant Plus R-Biopharm (Німеччина) №S2049 [Гайдей О.С., Загребельний В.О, Новожицька Ю.М., Усаченко Н.В., Данильченко Н.Л., Дерябін О.М., Євтушенко А.В.] К., ДНДІЛДВСЕ, 2015. – 19 с.