Директор інституту

 
Директор інституту

Директор інституту

Народився 29.06.1976. Громадянин України.

Освіта

У 1998 р. закінчив Донський державний аграрний університет за спеціальністю «Ветеринарія». Диплом з відзнакою АВС №0030937.

Кандидат ветеринарних наук з 2003 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Білоцерківського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 16.00.005 – ветеринарна хірургія. Диплом ДК №020432.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургії і хвороб дрібних тварин. Атестат 02ДЦ №0014499.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 грудня 2011 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Атестат АС№000192.

Основні етапи трудової діяльності:

 • 18.08.1998 – 16.11.1998 – лікар ветеринарної медицини – епізоотолог Луганської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини.

 • 16.11.1998 – 31.08.2000 – аспірант факультету ветеринарної медицини Луганського державного аграрного університету.

 • 01.09.2000 – 14.09.2000 – асистент кафедри анатомії і фізіології с/г тварин Луганського ДАУ.

 • 14.09.2000 – 17.09.2001 – асистент кафедри незаразних хвороб тварин Луганського ДАУ.

 • 18.09.2001 – 06.04.2004 – асистент кафедри анатомії і хірургії Луганського ДАУ.

 • 07.04.2004 – 31.10.2004 – доцент кафедри анатомії і хірургії Луганського національного аграрного університету.

 • 01.11.2004 – 01.09.2005 – доцент, виконуючий обов`язки завідувача кафедри хірургії і хвороб дрібних тварин Луганського НАУ.

 • 01.09.2005 – 30.09.2007 – доцент кафедри хірургії ім. проф. І.О. Поваженка Національного аграрного університету (м. Київ).

 • 01.10.2007 – переведений до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на посаду заступника директора з питань організації та контролю діагностики захворювань інфекційної етіології – завідувача бактеріологічним відділом. (27.11.2007 Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини перейменована на Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ)).

 • 02.01.2009 – 22.01.2013 – заступник директора ДНДІЛДВСЕ  з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення.

 • 22.01.2013 – 29.09.2017 – заступник директора ДНДІЛДВСЕ з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення – завідувач науково-дослідного радіологічного відділу.

 • 29.09.2017 – 03.05.2020 – заступник директора ДНДІЛДВСЕ з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення.

  З 04.05.2020 – директор ДНДІЛДВСЕ (наказ Держпродспоживслужби «Про призначення директора ДНДІЛДВСЕ» від 28.04.2020 №114-к)

З 2008 р. заступник Голови вченої ради, голова методичної та експертної комісій ДНДІЛДВСЕ.

З 2011 р. член Технічного комітету стандартизації 149 (ТК149) «Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними», функції секретаріату якого виконує Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів.

З 2011 р. член делегації України на VII Конференції з розгляду дії Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення, що відбулася 05–22.12.2011 у м. Женева Швейцарської Конфедерації. Склад делегації затверджений Розпорядженням Президента України №363/2011-рп. 

З 2014 р. член Технічного комітету стандартизації 140 (ТК140) «Молоко, м'ясо та продукти їх переробки», функції секретаріату якого виконує Інститут продовольчих ресурсів НААН України.

З 2014 р. заступник головного редактора наукового Бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія», який включено до «Переліку наукових фахових видань України…», затвердженого МОН України.

З 2012 р. член Координаційної комісії з питань стандартизації при Міністерстві аграрної політики та продовольства України (наказ Мінагрополітики України від 04.05.20012р. №254).

З 2015 р. по 2017 р. – член секції «Фармакологічні препарати» Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини (наказ Держветфітослужби України від 06.07.2015р. №1826).

З 08.2016 р. – член технічної робочої групи з питань напрацювання Дорожньої карти щодо з імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров`я за напрямком «Система національних лабораторій» при Міністерстві охорони здоров`я України.

З 10.03.2017 р. – член Науково-методичної ради Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (наказ Держпродспоживслужби України «Про затвердження положення та складу Науково-методичної ради Держпродспоживслужби від 10.03.2017 №165).

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи 20 років.

Наукові здобутки

Є автором та співавтором 255 публікацій, з яких 194 наукового та 42 науково-методичного характеру, 5 монографій, патенту України на винахід та 13 патентів України на корисну модель.


Нагородження

Нагороджений Почесною грамотою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за вагомий внесок у розвиток галузі ветеринарної медицини, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (наказ Держветфітослужби України від 28.07.2011 р. №70к).

Нагороджений громадською медаллю Відділення ветеринарної медицини Російської академії сільськогосподарських наук та РВАТ «Росагробіопром» «За развитие биологической науки и промышленности» (22.05.2012 р.).

Нагороджений заохочувальною відзнакою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України» III ступеню (наказ Держветфітослужби України від 06.07.2012 р. №78-к, посвідчення №411).

Нагороджений Подякою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за сумлінну працю, високий професіоналізм та особисті трудові досягнення (наказ Держветфітослужби України від 28.07.2015 р. №327-к).

Нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком «Знак пошани» Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (наказ Держветфітослужби України від 11.11.2016 р. №1072-к).

Нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку галузі ветеринарної медицини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня працівників ветеринарної медицини (№ 22153 від 28.07.2020 р.).   

Підвищення кваліфікації та стажування

У 2008 р. пройшов навчання-стажування на базі Центру сіквенування Інституту біотехнологій (м. Вільнюс, Литва) та Національної ветеринарної лабораторії Литви (м. Вільнюс) за програмою «Застосування молекулярно-генетичних методів у сучасній лабораторії».

У 2009 р., в рамках проекту Twinning UA08/PCA/HE/15, пройшов навчання-стажування з питань організації роботи у лабораторіях ветеринарної медицини на базі Управління з питань ветеринарії та контролю за якістю харчових продуктів Данії (DVFA), Технічного університету харчових продуктів Данії (DTU), факультету ветеринарної медицини Університету Копенгагена (м. Копенгаген) та Регіональної лабораторії Східного регіонального управління з питань ветеринарії та контролю за якістю харчових продуктів (RVFA) у м. Рінгстед (Данія).

У 2010 р., в рамках проекту Twinning UA08/PCA/HE/15, пройшов навчання-стажування з питань сучасних мікробіологічних методів досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини на базі Центральної лабораторії Агентства з питань безпечності харчових продуктів та споживчих товарів (VWA) Нідерландів (м. Вагенінген) та Національного інституту з охорони здоров’я населення та захисту довкілля (м. Більтховен).

14.02-04.03.2011 підвищував кваліфікацію в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою «Організація роботи епізоотологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 668179 від 04.03.2011).

04.10-06.10.2011 пройшов навчання-стажування з хвороб коней в рамках IX International Equne Veterinary Seminar (м. Київ, кінноспортивний клуб «Магнат»), який був організований Асоціацією спеціалістів ветеринарної медицини України.

28.11-01.12.2011 пройшов навчання у Міжнародній школі технічного законодавства і управління якістю по програмі «Внутрішній аудитор систем управління якістю по EN ISO 17025» (м. Київ, реєстраційний № ISTL-QM/11/0112-490).

05-06.12.2011 пройшов навчання за програмою «Вимоги до безпечності харчових продуктів у ЄС» (м. Київ), яке було організовано компанією WYG International та Міністерством аграрної політики та продовольства України в рамках Проекту ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в аграрному секторі (секторальний підхід)».

Пройшов навчання у серії тренінгів організованих Інспекційною службою здоров’я тварин та рослин (APHIS) Міністерства сільського господарства США (USDA) та компанією Black&Veatch Special Projects Corp. в рамках проекту міжнародної технічної допомоги №2225-03 «Зменшення біологічної загрози в Україні»: «Базовий тренінг з епізоотології для спеціалістів ветеринарної медицини» (27.02-02.03.2012 р., м. Київ); «Практичний семінар з епідеміологічного розслідування для фахівців з ветеринарної медицини» (20-23.08.2012 р., м. Київ); «Тренінг з епізоотології підвищеного рівня для спеціалістів ветеринарної медицини» (08-11.10.2012 р., м. Київ), «Тренінг з моніторингу захворювань, які поширюються з дикої природи для спеціалістів ветеринарної медицини» (15-18.04.2013 р., м. Київ).

13.07-25.07.2015 р. - підвищував кваліфікацію в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету за програмою «Організація роботи радіологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 480548 від 25.07.2015).

07-11.12.2015 р. - пройшов навчання за програмою «Організація метрологічної служби у ветеринарній лабораторії» на базі Ліонської ветеринарної школи – Vetagro-sup (м. Ліон, Франція), яке було організовано Європейською Комісією через програму TAIEX (AGR IND / STUD 60932).

07-11.11.2016 р. пройшов навчання (тренінг) по стратегічному керуванню на тему «Розвиток національної лабораторної політики та стратегічного лабораторного плану. Впровадження, контроль і оцінка», яке було організоване Міністерством охорони здоров’я України у кооперації з Центром контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Асоціацією лабораторій громадського здоров’я США (APHL) в рамках імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я у частині напрямку «Система національних лабораторій» та Плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)».

21-23.03.2017 р. як член Технічної робочої групи МОЗ України з імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я з напрямку «Система національних лабораторій» брав участь у семінарі-тренінгу на тему «Мережа лабораторій громадського здоров’я в Україні», який був організований Центром контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC), Асоціацією лабораторій громадського здоров’я США (APHL) та МОЗ України.

12-14.02.2018 взяв участь у міжнародному тренінгу в рамках Європейського інструменту інституціональної розбудови TAIEX «Африканська чума свиней – спільна проблема для України та ЄС», який передбачав обмін досвідом з питань епідеміології, нагляду, запобіжних заходів, діагностичних та епізоотичних досліджень, попередження та ліквідації АЧС, комунікації та кооперації між зацікавленими сторонами в Україні, Білорусі, Латвії, Литві, Молдові та Німеччині.

10-13.04.2018 у складі української делегації взяв участь у конференції Глобального наукового об’єднання з питань африканської чуми свиней («4th GARA Scientific Workshop»), яка проходила у м. Кальярі (о. Сардинія, Італія) та була присвячена встановленню та підтримці глобального наукового партнерства, що сприятиме успішному запобіганню, контролю і можливому знищенню африканської чуми свиней.

26-27.06.2019 взяв участь у тренінгу за програмою «Кризис-менеджмент», організований Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках співпраці ДНДІЛДВСЕ та Федерального науково-дослідного інституту здоров’я тварин (Friedrich-Loeffler-Institut, Німеччина).

30.06-10.07.2020 р. – підвищував кваліфікацію в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету за програмою «Епізоотологічний моніторинг і сучасні методи профілактики, боротьби та діагностики інфекційних хвороб тварин» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712 / 003443 від 10.07.2020).   

E-mail:  mezhaavet@gmail.com
Телефон:  +38(044)243-37-54

Возврат к списку