Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення

 
Заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення

Заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення

Меженський Андрій Олександрович

Народився 29.06.1976. Громадянин України.

Освіта

У 1998 р. закінчив Донський державний аграрний університет за спеціальністю «Ветеринарія». Диплом з відзнакою АВС № 0030937.

Кандидат ветеринарних наук з 2003 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Білоцерківського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Диплом ДК №020432.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургії і хвороб дрібних тварин. Атестат 02ДЦ №014499.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 грудня 2011 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Атестат АС№000192.

Основні етапи трудової діяльності:

 • 18.08.1998–16.11.1998 – лікар ветеринарної медицини – епізоотолог Луганської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини.
 • 16.11.1998–31.08.2000 – аспірант факультету ветеринарної медицини Луганського державного аграрного університету.
 • 01.09.2000–14.09.2000 – асистент кафедри анатомії і фізіології с/г тварин Луганського ДАУ.
 • 14.09.2000–17.09.2001 – асистент кафедри незаразних хвороб тварин Луганського ДАУ.
 • 18.09.2001–6.04.2004 – асистент кафедри анатомії і хірургії Луганського ДАУ.
 • 07.04.2004–31.10.2004 – доцент кафедри анатомії і хірургії Луганського національного аграрного університету.
 • 01.11.2004–01.09.2005 – доцент, виконуючий обов'язки завідувача кафедри хірургії і хвороб дрібних тварин Луганського НАУ.
 • 01.09.2005–30.09.2007 – доцент кафедри хірургії ім. проф. І.О. Поваженка Національного аграрного університету (м. Київ).
 • 01.10.2007 переведений до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на посаду заступника директора з питань організації та контролю діагностики захворювань інфекційної етіології – завідувача бактеріологічним відділом. (27.11.2007 Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини перейменована на Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ)).
 • 02.01.2009–22.01.2013 – заступник директора ДНДІЛДВСЕ з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення;
 • 22.01.2013 - 29.09.2017 – заступник директора ДНДІЛДВСЕ з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення – завідувач науково-дослідного радіологічного відділу.
 • З 29.09.2017 по теперішній час - заступник директора ДНДІЛДВСЕ з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення.

З 2008 р. заступник Голови вченої ради, голова методичної та експертної комісій ДНДІЛДВСЕ.

З 2011 р. член Технічного комітету стандартизації 149 (ТК 149) «Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними», функції секретаріату якого виконує Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів.

З 2014 р. член Технічного комітету стандартизації 140 (ТК 140) «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки», функції секретаріату якого виконує Інститут продовольчих ресурсів НААН України.

З 2014 р. заступник головного редактора наукового Бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія», який включено до «Переліку наукових фахових видань України….», затвердженого МОН України.

З 2012 р. член Координаційної комісії з питань стандартизації при Міністерстві аграрної політики та продовольства України (наказ Мінагрополітики України від 04.05.2012 р. №254).

З 2015 по 2017 р. - член секції «Фармакологічні препарати» Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини (наказ Держветфітослужби України від 06.07.2015 р. №1826).

З 08.2016 р. - член технічної робочої групи з питань напрацювання Дорожньої карти щодо з імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я за напрямком «Система національних лабораторій» при Міністерстві охорони здоров’я України.

З 10.03.2017 р. – член Науково-методичної ради Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (наказ Держпродспоживслужби України «Про затвердження положення та складу Науково-методичної ради Держпродспоживслужби» від 10.03.2017 №165).

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи 20 років.

Наукові здобутки

Є автором та співавтором 235 публікацій, з яких 183 наукового та 42 науково-методичного характеру, 4 монографій, патенту України на винахід та 5 патентів України на корисну модель.

Нагородження

Нагороджений Почесною грамотою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за вагомий внесок у розвиток галузі ветеринарної медицини, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (наказ Держветфітослужби України від 28.07.2011 р. №70к).

Нагороджений громадською медаллю Відділення ветеринарної медицини Російської академії сільськогосподарських наук та РВАТ «Росагробіопром» «За развитие биологической науки и промышленности» (22.05.2012 р.).

Нагороджений заохочувальною відзнакою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України» III ступеню (наказ Держветфітослужби України від 06.07.2012 р. №78-к, посвідчення №411).

Нагороджений Подякою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за сумлінну працю, високий професіоналізм та особисті трудові досягнення (наказ Держветфітослужби України від 28.07.2015 р. №327-к).

Нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком «Знак пошани» Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (наказ Держветфітослужби України від 11.11.2016 р. №1072-к).

Підвищення кваліфікації та стажування

У 2008 р. пройшов навчання-стажування на базі Центру сіквенування Інституту біотехнологій (м. Вільнюс, Литва) та Національної ветеринарної лабораторії Литви (м. Вільнюс) за програмою «Застосування молекулярно-генетичних методів у сучасній лабораторії».

У 2009 р., в рамках проекту Twinning UA08/PCA/HE/15, пройшов навчання-стажування з питань організації роботи у лабораторіях ветеринарної медицини на базі Управління з питань ветеринарії та контролю за якістю харчових продуктів Данії (DVFA), Технічного університету харчових продуктів Данії (DTU), факультету ветеринарної медицини Університету Копенгагена (м. Копенгаген) та Регіональної лабораторії Східного регіонального управління з питань ветеринарії та контролю за якістю харчових продуктів (RVFA) у м. Рінгстед (Данія).

У 2010 р., в рамках проекту Twinning UA08/PCA/HE/15, пройшов навчання-стажування з питань сучасних мікробіологічних методів досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини на базі Центральної лабораторії Агентства з питань безпечності харчових продуктів та споживчих товарів (VWA) Нідерландів (м. Вагенінген) та Національного інституту з охорони здоров’я населення та захисту довкілля (м. Більтховен).

14.02-04.03.2011 підвищував кваліфікацію в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою «Організація роботи епізоотологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 668179 від 04.03.2011).

04.10-06.10.2011 пройшов навчання-стажування з хвороб коней в рамках IX International Equne Veterinary Seminar (м. Київ, кінноспортивний клуб «Магнат»), який був організований Асоціацією спеціалістів ветеринарної медицини України.

28.11-01.12.2011 пройшов навчання у Міжнародній школі технічного законодавства і управління якістю по програмі «Внутрішній аудитор систем управління якістю по EN ISO 17025» (м. Київ, реєстраційний № ISTL-QM/11/0112-490).

05-06.12.2011 пройшов навчання за програмою «Вимоги до безпечності харчових продуктів у ЄС» (м. Київ), яке було організовано компанією WYG International та Міністерством аграрної політики та продовольства України в рамках Проекту ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в аграрному секторі (секторальний підхід)».

Пройшов навчання у серії тренінгів організованих Інспекційною службою здоров’я тварин та рослин (APHIS) Міністерства сільського господарства США (USDA) та компанією Black&Veatch Special Projects Corp. в рамках проекту міжнародної технічної допомоги №2225-03 «Зменшення біологічної загрози в Україні»: «Базовий тренінг з епізоотології для спеціалістів ветеринарної медицини» (27.02-02.03.2012 р., м. Київ); «Практичний семінар з епідеміологічного розслідування для фахівців з ветеринарної медицини» (20-23.08.2012 р., м. Київ); «Тренінг з епізоотології підвищеного рівня для спеціалістів ветеринарної медицини» (08-11.10.2012 р., м. Київ), «Тренінг з моніторингу захворювань, які поширюються з дикої природи для спеціалістів ветеринарної медицини» (15-18.04.2013 р., м. Київ).

13.07-25.07.2015 р. - підвищував кваліфікацію в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету за програмою «Організація роботи радіологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 480548 від 25.07.2015).

07-11.12.2015 р. - пройшов навчання за програмою «Організація метрологічної служби у ветеринарній лабораторії» на базі Ліонської ветеринарної школи – Vetagro-sup (м. Ліон, Франція), яке було організовано Європейською Комісією через програму TAIEX (AGR IND / STUD 60932).

07-11.11.2016 р. пройшов навчання (тренінг) по стратегічному керуванню на тему «Розвиток національної лабораторної політики та стратегічного лабораторного плану. Впровадження, контроль і оцінка», яке було організоване Міністерством охорони здоров’я України у кооперації з Центром контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Асоціацією лабораторій громадського здоров’я США (APHL) в рамках імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я у частині напрямку «Система національних лабораторій» та Плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)».

21-23.03.2017 р. як член Технічної робочої групи МОЗ України з імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я з напрямку «Система національних лабораторій» брав участь у семінарі-тренінгу на тему «Мережа лабораторій громадського здоров’я в Україні», який був організований Центром контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC), Асоціацією лабораторій громадського здоров’я США (APHL) та МОЗ України.

E-mail:  mezhaavet@gmail.com
Телефон:  245-80-56

Возврат к списку