Про інститут

inst2.JPG


  ДНДІЛДВСЕ є арбітражним центром та провідною науково-дослідною установою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка, відповідно до статті 62 Закону України «Про ветеринарну медицину», відповідає за проведення лабораторної діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження та кормів в Україні, забезпечує методичну підтримку державних та уповноважених лабораторій ветеринарної медицини і здійснює контроль за проведенням ними лабораторних досліджень.

Інститут створений у 2007 році на базі Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України відповідно до наказу Мінагрополітики України «Про створення Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи» від 04.06.2007 №391.

В структурі Інституту налічується 10 науково-дослідних відділів та 10 допоміжних відділів .  

Система управління якістю ДНДІЛДВСЕ, що побудована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у поєднанні з системою адміністративного управління та системою матеріально-технічного забезпечення формує загальну систему управління інституту.

Випробувальний Центр ДНДІЛДВСЕ акредитований відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 НААУ (атестат №20489 від 10.09.2020).
У 2012 р. НААУ було підписано EA угоду про визнання національної системи акредитації України в галузі акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій.
Підписання в 2014 р. НААУ угоди з Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC MRA) в галузі тестування і калібрування підтверджує визнання акредитаційної системи України та результатів випробувань установами, акредитованими НААУ (зокрема ДНДІЛДВСЕ) в рамках міжнародного стандарту ISO/IEC 17025, на міжнародному рівні. При цьому на експертних висновках інституту ставиться логотип ILAC.
Сфера акредитації інституту включає:

  • тестування харчових продуктів, сировини тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, кормів, кормової сировини і вітамінних препаратів з точки зору якості і безпеки, молекулярно-генетичні дослідження – 868 показники;
  • діагностику хвороб тварин інфекційної та неінфекційної етіології - 267 захворювань 53 методами;
  • визначення 219 санітарно-гігієнічних показників факторів виробничого середовища.
Випробувальний центр ДНДІЛДВСЕ є першою в Україні випробувальною лабораторією, акредитованою на відповідність ДСТУ EN ISO/ІЕС 17043:2017 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня» як провайдер програми перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ».
Інститут виступає як акредитований провайдер за хіміко-токсикологічними, мікробіологічними, бактеріологічними, імунологічними, вірусологічними, патоморфологічними та молекулярно-генетичними дослідженнями.

Інститут має дозвіл референт-лабораторії ЄС зі сказу (м. Нансі, Франція) на визначення напруженості імунітету проти сказу у м’ясоїдних за допомогою FAVN test на культурі клітин. Дослідження є обов’язковим при вивозі собак та котів до країн Європи.

На базі інституту функціонує метрологічна служба Держпродспоживслужби України, яка є центром метрологічного забезпечення єдності вимірювань ветеринарної лабораторної справи в Україні.

Функції метрологічної служби інституту покладені на відділ метрологічного забезпечення та калібрування, який акредитований на проведення вимірювань показників повітря виробничого середовища, а саме: температури, вологості, шуму, освітленості, рівень електростатичного та електромагнітного полів, вміст токсичних речовин в повітрі робочої зони, інші показники (атестат про акредитацію № 2Н489). Згідно розроблених інститутом нормативних документів відділ проводить  оцінювання точнісних характеристик (калібрування) випробувального устаткування (СОУ) та оцінювання технічної компетентності випробувальних лабораторій (СОУ). Організовує та проводить міжлабораторні порівняльні раунди по замірам показників повітря,  робочої зони приміщень. На базі відділу проводиться стажування фахівців випробувальних лабораторій з вимірювання факторів виробничого середовища.

До складу відділу входить вперше створена в системі лабораторій Держпродспоживслужби України акредитована калібрувальна лабораторія (атестат про акредитацію № 4К054), яка здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки, а саме: ваг лабораторних, гирь, термометрів скляних та цифрових, гігрометрів психрометричних, дозаторів піпеткових. Для виконання своїх завдань калібрувальна лабораторія має нове високоточне еталонне обладнання.

Для забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень інститут бере активну участь у міжнародних раундах міжлабораторних порівняльних випробувань FAPAS, FEPAS, GEMMA, а також у «Міжнародних професійних тестах з діагностики: грипу птиці і Ньюкаслської хвороби, блутангу, африканської та класичної чуми свиней, з антирабічного серологічного контролю».

Працівники інституту щороку підвищують кваліфікацію у провідних науково-дослідних та лабораторно-діагностичних установах  Європи та США.