Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Erasmus+

Проект «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи (Ag-Lab)» (586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP)

1 eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_left.PNG1 eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg


Проект розпочався 14 листопада 2017 року.За результатами грантового конкурсу Erasmus+ 2017, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) отримав фінансування в рамках інституційного співробітництва (CBHE/ex-Tempus). Зокрема, ДНДІЛДВСЕ є одним з партнерів Університету Любляни (Словенія) в проекті «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи (Ag-Lab)».

Головна установа: Університет Любляни (Словенія).

У проекті беруть участь 18 університетів і лабораторій зі Словенії, Франції, Італії, Польщі, України, Грузії та Молдови.

Партнер №12 – Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Цілі і завдання проекту

Основна мета проекту – поліпшити контроль якості агропродовольчих товарів в країнах, які нещодавно стали асоційованими членами ЄС, поліпшивши підготовку фахівців. Проект стосується частини Угоди, що стосується безпеки продуктів харчування і сільськогосподарської продукції, яка може бути забезпечена за допомогою відповідного лабораторного контролю і наближення до законодавства та стандартів ЄС.

Роль ДНДІЛДВСЕ в проекті пов'язана з цілями і пріоритетами проекту. Його участь полягає у розробці кваліфікаційних характеристик та створенні спеціалізованих магістерських програм з лабораторної практики для спеціалістів ветеринарної медицини. Також Інститут бере участь у розробці та створенні спеціалізованих курсів для післядипломного навчання працівників лабораторій за напрямком ветеринарна медицина; участь у розробці та виготовленні електронних навчальних матеріалів; участь у розробці нових практик співробітництва між лабораторіями та університетами на основі взаємної вигоди.

Загальна діяльність і методологія проекту

Проект буде тривати 36 місяців. Він спрямований на створення 4 спеціалізованих курсів, присвячених лабораторній практиці в агропродовольчому секторі: ветеринарії, агрономії, тваринництві та харчових технологіях. Буде розроблений один проміжний курс. Пропоновані курси будуть також розроблені для післядипломного навчання.

Поточна діяльність за проектом 
  • 15.12.2017 року в НМЦ "Агроосвіта" у м. Києві відбулося засідання членів українського консорціюму щодо реалізації проекту. На засіданні були обговорені наступні питання: основні напрями роботи проекту, роль кожного члена консорціуму, підготовка першої наради координаційної групи та першої навчальної сесії (визначення змісту), що відбудеться в Києві в січні 2018 року. Ця зустріч була важлива з точки зору загального розуміння мети проекту та тих цілей, які мають бути досягнуті після його закінчення.
  • 15-16.01.2018 року в НМЦ "Агроосвіта" у м. Києві за проектом пройшла передстартова зустріч, в якій від ДНДІЛДВСЕ взяв участь заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення А.О. Меженський.
  • 17-18.01.2018 року в НМЦ "Агроосвіта"відбулась перша навчальна сесія в рамках проекту. Від ДНДІЛДВСЕ участь у ній взяв А.О. Меженський.
  • 23-27.04.2018 року виконавці проекту від ДНДІЛДВСЕ Т.О. Гаркавенко та А.В. Маслюк взяли участь у навчальному тренінгу, який відбувся у VetAgroSup, м. Ліон, Франція.
  • 09-10.07.2018 року в м. Кишинів, Молдова, в Державному аграрному університеті Молдови відбулася зустріч керівної групи по ЄС проекту Erasmus+ "Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe" (AG-LAB). Від ДНДІЛДВСЕ, як одного з виконавців проекту, в даному заході взяла участь вчений секретар інституту Ганна Київська. На засіданні були представлені звіти по роботі проекту за перше півріччя 2018 року та обговорені плани та перспективи подальшої роботи.
  • 11-12.07.2018 року в м. Кишинів, Молдова, в Державному аграрному університеті Молдови відбулася друга навчальна сесія в рамках проекту. Від ДНДІЛДВСЕ участь у заході взяли О.В. Ложкіна та І.Л. Ружинська.
  • 04.10.2018 року в м. Києві, в НМЦ "Агроосвіта" відбулася робоча зустріч координаторів програми Erasmus+ з України, українських установ-учасників проекту у скайп-конференції з представниками установ-учасників Грузії. На порядку денному були розглянуті теми тренінгів для фахівців лабораторій на 2019 рік та орієнтовна програма тренінгу в грудні 2018 року у Львові. Від ДНДІЛДВСЕ участь у заході взяли заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення А.О. Меженський та вчений секретар - завідувач науково-дослідного відділу організації наукової та міжнародної роботи Г.В. Київська.